VGG: verbinden, kennis delen en krachten bundelen

De Groninger gemeenten zijn goed geworden in het samenwerken op onderwerpen die over de gemeentegrenzen heen gaan. De VGG staat de leden hierin bij. Dit doen we door waar nodig de verbinding te zoeken, kennis te delen en krachten te bundelen. Voor de inwoners, samen met partners, onderling verenigd en met oog voor verbetering van kwaliteit.

Voor de inwoners
De inwoners, daar doen we het allemaal voor. Maatschappelijke opgaven, vraagstukken en taken van de gemeenten vinden hun oorsprong in wat voor onze inwoners belangrijk is.

Samenwerken met partners
De oplossingen vindt de gemeente vaak niet meer alleen. Veel vraagstukken zijn complex en worden opgepakt door verschillende partijen. Gemeenten werken daarom steeds meer samen met partners: medeoverheden, maar ook lokale partners en steunfuncties. Met de visie, kennis en kunde van de partners komen gemeenten tot meer gedragen en functionele beleidsoplossingen.

Onderling verenigen
Samenwerken is ook onderling verenigen. Dit betekent met elkaar uitwisselen hoe je thema’s oppakt en oplossingen verder brengt. En gebruik maken van elkaars oplossingskracht. Elkaar kennen maakt dit een stuk gemakkelijker. 

Verbeteren van kwaliteit
Krachtig bestuur gaat ook om het verbeteren van kwaliteit. Dit kan door positief-kritisch naar elkaar te kijken en elkaar feedback te geven. En door medewerkers de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen en te leren.

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

In de Algemene Ledenvergadering op 28 februari 2019 zijn de drie nieuwe VGG bestuursleden benoemd: Koos Wiersma, interim-burgemeester van de gemeente Westerkwartier (voorzitter), Inge Jongman, wethouder uit de gemeente Groningen en Kristel Rutgers, wethouder uit de gemeente Het Hogeland.

De bestuursfuncties in het Dagelijks Bestuur (DB) van de VGG kwamen vrij door de vorming van de drie nieuwe gemeenten per 1 januari 2019: Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier. Met veel dank hebben we afscheid genomen van Ton Schroor, Sjabbo Smedes en Eltjo Dijkhuis. De laatste zat namens de Klankbordgroep Raadsleden in het Dagelijks Bestuur en is nu wethouder geworden in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Koos Wiersma is geen nieuweling voor de VGG. Als burgemeester van de gemeente De Marne zat hij al in het DB. Als interim burgemeester voor de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft hij ervoor gekozen als VGG-bestuurder door te willen gaan.

Kring van gemeentesecretarissen

Door de herindeling veranderde ook de Kring van Gemeentesecretarissen van omvang en samenstelling. Gemeentesecretaris Richard Wiltjer had vanuit de Kring een adviserende functie in het DB VGG. We hebben nu afscheid van hem genomen, omdat hij in de gemeente Het Hogeland een andere functie heeft gekregen. In het DB VGG neemt Herman Groothuis van de gemeente Oldambt het stokje van hem over.

VNG

Om de koppeling tussen de VGG en het Algemeen Bestuur (AB) van de VNG in stand te houden zit Wieke Paulusma bij de VGG bestuursvergaderingen. Zij is raadslid van de gemeente Groningen en zit in het AB van de VNG. Inmiddels is zij opnieuw voorgedragen als algemeen bestuurslid voor de VNG.