Binnenkort start een driejarige campagne om gebruikers voor de gratis Burgernet-app te werven. De campagne richt zich met name op de doelgroepen ouderen en jongeren.

Op dit moment ligt de dekkingsgraad bij veel gemeenten in Noord-Nederland onder de 10%. Doel is om het aantal ogen en oren in met name de plattelandsgemeenten te vergroten, om zo politie eenheden zo effectief en efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een voertuig of persoon wordt gevonden.

Burgernet is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie en burgers en richt zich op veiligheid in de buurt. Wanneer er iets gebeurt in de omgeving ontvangen burgernetdeelnemers een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. In Noord-Nederland nemen alle gemeenten (behalve de gemeente Westerveld) deel aan Burgernet. De politie Noord-Nederland voert het project uit.

De VGG fungeert sinds een aantal jaar als inner van de contributie voor Burgernet. De campagne kan worden uitgevoerd omdat er ruimte over was in het budget. De campagne wordt opgezet en uitgevoerd door een werkgroep, met ondersteuning van de VGG en de ambtelijke werkgroep Burgernet. Trekker is de projectleider Burgernet vanuit de politie Noord-Nederland.

Ook bestuurders zullen meer en specifieker over Burgernet worden geïnformeerd. Dit gebeurt via de bestaande gremia, zoals de Veiligheidsregio, portefeuillehouderoverleggen en schriftelijk via colleges en raden. Elk half jaar vindt een inhoudelijke en financiële terugkoppeling over de campagne plaats in het Regionaal Burgemeesters en Politie overleg Noord-Nederland.