26 May

Binnenkort start een driejarige campagne om gebruikers voor de gratis Burgernet-app te werven. De campagne richt zich met name op de doelgroepen ouderen en jongeren.

Op dit moment ligt de dekkingsgraad bij veel gemeenten in Noord-Nederland onder de 10%. Doel is om het aantal ogen en oren in met name de plattelandsgemeenten te vergroten, om zo politie eenheden zo effectief en efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een voertuig of persoon wordt gevonden.

Burgernet is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie en burgers en richt zich op veiligheid in de buurt. Wanneer er iets gebeurt in de omgeving ontvangen burgernetdeelnemers een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. In Noord-Nederland nemen alle gemeenten (behalve de gemeente Westerveld) deel aan Burgernet. De politie Noord-Nederland voert het project uit.

De VGG fungeert sinds een aantal jaar als inner van de contributie voor Burgernet. De campagne kan worden uitgevoerd omdat er ruimte over was in het budget. De campagne wordt opgezet en uitgevoerd door een werkgroep, met ondersteuning van de VGG en de ambtelijke werkgroep Burgernet. Trekker is de projectleider Burgernet vanuit de politie Noord-Nederland.

Ook bestuurders zullen meer en specifieker over Burgernet worden geïnformeerd. Dit gebeurt via de bestaande gremia, zoals de Veiligheidsregio, portefeuillehouderoverleggen en schriftelijk via colleges en raden. Elk half jaar vindt een inhoudelijke en financiële terugkoppeling over de campagne plaats in het Regionaal Burgemeesters en Politie overleg Noord-Nederland.

Laatste nieuws

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

In de Algemene Ledenvergadering op 28 februari 2019 zijn de drie nieuwe VGG bestuursleden benoemd: Koos Wiersma, interim-burgemeester van de gemeente Westerkwartier (voorzitter), Inge Jongman, wethouder uit de gemeente Groningen en Kristel Rutgers, wethouder uit de gemeente Het Hogeland.

De bestuursleden in het Dagelijks Bestuur (DB) van de VGG kwamen vrij door de vorming van de drie nieuwe gemeenten per 1 januari 2019: Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier. Met veel dank hebben we afscheid genomen van Ton Schroor, Sjabbo Smedes en Eltjo Dijkhuis. De laatste zat namens de Klankbordgroep Raadsleden in het Dagelijks Bestuur en is nu wethouder geworden in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Koos Wiersma is geen nieuweling voor de VGG. Als burgemeester van de gemeente De Marne zat hij al in het DB. Als interim burgemeester voor de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft hij ervoor gekozen als VGG-bestuurder door te willen gaan.

Kring van gemeentesecretarissen

Door de herindeling veranderde ook de Kring van Gemeentesecretarissen van omvang en samenstelling. Gemeentesecretaris Richard Wiltjer had vanuit de Kring een adviserende functie in het DB VGG. We hebben nu afscheid van hem genomen, omdat hij in de gemeente Het Hogeland een andere functie heeft gekregen. In het DB VGG neemt Herman Groothuis van de gemeente Oldambt het stokje van hem over.

VNG

Om de koppeling tussen de VGG en het Algemeen Bestuur (AB) van de VNG in stand te houden zit Wieke Paulusma bij de VGG bestuursvergaderingen. Zij is raadslid van de gemeente Groningen en zit in het AB van de VNG. Inmiddels is zij opnieuw voorgedragen als algemeen bestuurslid voor de VNG.

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie