22 Nov

Binnenkort start een driejarige campagne om gebruikers voor de gratis Burgernet-app te werven. De campagne richt zich met name op de doelgroepen ouderen en jongeren.

Op dit moment ligt de dekkingsgraad bij veel gemeenten in Noord-Nederland onder de 10%. Doel is om het aantal ogen en oren in met name de plattelandsgemeenten te vergroten, om zo politie eenheden zo effectief en efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een voertuig of persoon wordt gevonden.

Burgernet is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie en burgers en richt zich op veiligheid in de buurt. Wanneer er iets gebeurt in de omgeving ontvangen burgernetdeelnemers een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. In Noord-Nederland nemen alle gemeenten (behalve de gemeente Westerveld) deel aan Burgernet. De politie Noord-Nederland voert het project uit.

De VGG fungeert sinds een aantal jaar als inner van de contributie voor Burgernet. De campagne kan worden uitgevoerd omdat er ruimte over was in het budget. De campagne wordt opgezet en uitgevoerd door een werkgroep, met ondersteuning van de VGG en de ambtelijke werkgroep Burgernet. Trekker is de projectleider Burgernet vanuit de politie Noord-Nederland.

Ook bestuurders zullen meer en specifieker over Burgernet worden geïnformeerd. Dit gebeurt via de bestaande gremia, zoals de Veiligheidsregio, portefeuillehouderoverleggen en schriftelijk via colleges en raden. Elk half jaar vindt een inhoudelijke en financiële terugkoppeling over de campagne plaats in het Regionaal Burgemeesters en Politie overleg Noord-Nederland.

Laatste nieuws

VNG bijeenkomst debat VWS 18 november 2019

VNG bijeenkomst debat VWS 18 november 2019

Circa 150 wethouders uit heel Nederland volgden het jeugdzorgdebat in de Tweede Kamer. Na een korte speech van Jantine Kriens/VNG in de hal van het Stadhuis van Den Haag trok iedereen te voet onder grote belangstelling naar de Tweede Kamer.

De discussie ging over jongeren en gezinnen in problemen: opvoeding, schulden, schoolsituatie met daarbij de rol van de professionele jeugdzorg. Hoe is de financiering geregeld, deregulering, invoering (weer) van landelijke tarieven, problemen wachtlijsten jeugdzorg, versterking van samenwerking gemeenten onderling, regierol Rijk passeerden de revue.

Na een wat algemene beschouwingen-achtig begin, spraken de Kamerleden concreter over de gemeentelijke inzet en problematieken met betrekking tot de jeugdzorg. Echter: concrete uitspraken voor voldoende financiering kwamen niet langs.

De Minister geeft aan, dat de gemeenten verantwoordelijk blijven. Er zal wettelijk geregeld worden welke taken regionaal moeten worden uitgevoerd en hoe de regioverdeling eruit ziet.

Naast de wetswijziging wil men ook snel met de regio’s in gesprek waar het niet goed gaat en moeten er bestuurlijke afspraken worden gemaakt.

Er moet nog veel worden uitgewerkt en dit gaat de Minister snel doen samen met alle betrokken partijen.

Vanuit alle provinciale VNG-afdelingen hebben we laten zien dat gemeenten een goede jeugdzorg voorstaan, maar daar wel de middelen voor moeten hebben.
Dit was weer een lobby-stap om het Rijk hiervan te doordringen.

De VNG heeft eveneens een goede stap gezet met het op korte termijn organiseren van deze actie.

Wordt vervolgd!

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten