Groninger en Friese gemeenten over plannen herijking gemeentefonds:
dit kan niet waar zijn!

De gemeenten in Groningen en Friesland zijn zeer ongelukkig met en stomverbaasd over de plannen voor de herijking van het gemeentefonds, zoals die deze week door het ministerie van Binnenlandse Zaken (MinBZK) en de vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn bekend gemaakt. Bert Nederveen, wethouder van de gemeente Westerkwartier en woordvoerder namens de Groninger gemeenten: “De herijking is bedoeld om de uitkering aan gemeenten eerlijker te laten plaatsvinden, het kan dan toch niet zo zijn dat onze gemeenten zo fors worden gekort”.


Herijking
Bij de herijking van het gemeentefonds is gekeken of de uitkeringen aan gemeenten nog wel aansluiten bij de kosten die gemeenten maken. Het is de verwachting dat de nieuwe bedragen vanaf 2023 worden gehanteerd. De uitkomsten worden eerst nog voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en daarna aan de VNG.


Desastreuze gevolgen
In de huidige plannen gaan vrijwel alle Groninger en een groot aantal Friese gemeenten er fors op achteruit. De korting in Groningen varieert van -30 euro per inwoner per jaar (in Westerwolde) tot -130 euro per inwoner per jaar (Oldambt). Alleen de gemeente Groningen springt er positief uit met +40 euro per inwoner per jaar. In Friesland gaan zes gemeenten erop vooruit, scoren drie gemeenten neutraal. De korting in de overige tien gemeenten varieert van -10 euro per inwoner per jaar (Tytsjerksteradiel) tot -90 euro per inwoner per jaar (Achtkarspelen).


Financiën nu al sterk onder druk
In alle getroffen gemeenten staan de financiën op dit moment al sterk onder druk en is al fors bezuinigd en zijn belastingen verhoogd. Bij een aantal gemeenten staat het water tot aan de lippen, de gemeente Stadskanaal heeft al een niet sluitende begroting ingeleverd. Nog meer druk zal voor vrijwel alle getroffen gemeenten te veel zijn en leiden tot draconische maatregelen of nog meer niet sluitende begrotingen.


Beroep op ROB, VNG en kabinet
Uit de brieven van MinBZK en de VNG blijkt dat zij ook ongelukkig zijn met de voorgestelde verdeling, maar dat ze geen mogelijkheid meer zien tot verder aanpassing. De Groninger en Friese gemeenten zijn blij met dit begrip, maar teleurgesteld over het resultaat. Zij doen een ernstig beroep de ROB, de VNG en het (nieuwe) kabinet om zeer kritisch te kijken naar de voorgestelde verdeling en te komen tot een structurele oplossing voor de getroffen gemeenten. Leo Pieter Stoel, burgemeester van Ameland en woordvoerder van de Friese gemeenten: “Wij doen een sterk beroep op de ROB, de VNG en het nieuwe kabinet om zeer kritisch te kijken naar de effecten van de voorgestelde herverdeling op de Friese en Groningse gemeenten, zodat uiteindelijk een betere verdeling door het kabinet kan worden vastgesteld die die ook voor de Friese en Groninger gemeenten perspectief biedt”.