Inhoudelijk spreken de Groninger burgemeesters en wethouders elkaar via de VGG-portefeuillehouderoverleggen. Per onderwerp komen deze minstens drie keer per jaar bij elkaar. De inhoud van deze overleggen is afgeleid van de landelijke VNG-commissies.

De gemeenten stemmen af, zoeken overeenstemming met elkaar en behandelen thema’s. Dit vormt de basis voor de belangenbehartiging en het delen van kennis.

De portefeuilles zijn als volgt ingedeeld:

  • Bestuur, Veiligheid, Europa en Internationaal
  • Gemeentefinanciën en Arbeidszaken
  • Ruimte en Wonen
  • Milieu, Energie en Mobiliteit
  • Sociaal Domein / Werk en Inkomen

Er worden daarnaast aparte themabijeenkomsten georganiseerd op het gebied van Sport, Cultuur en het Bibliotheekwerk.

De portefeuillehouders Ruimte & Wonen en van Milieu, Energie en Mobiliteit vergaderen gezamenlijk.