Inhoudelijk spreken de Groninger burgemeesters en wethouders elkaar via de VGG-portefeuillehouderoverleggen. Per onderwerp komen deze minstens drie keer per jaar bij elkaar. De inhoud van deze overleggen is afgeleid van de landelijke VNG-commissies.

De gemeenten stemmen af, zoeken overeenstemming met elkaar en behandelen thema’s. Dit vormt de basis voor de belangenbehartiging en het delen van kennis.

De portefeuilles zijn als volgt ingedeeld:

  • Bestuur, Veiligheid, Europa en Internationaal
  • Gemeentefinanciën en Arbeidszaken
  • Ruimte en Wonen
  • Milieu, Energie en Mobiliteit
  • Sociaal Domein / Werk en Inkomen

Er is voor gekozen om de portefeuillehouder overleggen OCSGWE en Werk & Inkomen vanaf najaar 2018 samen te laten gaan, gezien de onderlinge samenhang.

Er worden daarnaast aparte themabijeenkomsten georganiseerd op het gebied van Sport, Cultuur en het Bibliotheekwerk.

De portefeuillehouders Ruimte & Wonen en van Milieu, Energie en Mobiliteit vergaderen ook gezamenlijk.

Laatste nieuws

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

In de Algemene Ledenvergadering op 28 februari 2019 zijn de drie nieuwe VGG bestuursleden benoemd: Koos Wiersma, interim-burgemeester van de gemeente Westerkwartier (voorzitter), Inge Jongman, wethouder uit de gemeente Groningen en Kristel Rutgers, wethouder uit de gemeente Het Hogeland.

De bestuursleden in het Dagelijks Bestuur (DB) van de VGG kwamen vrij door de vorming van de drie nieuwe gemeenten per 1 januari 2019: Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier. Met veel dank hebben we afscheid genomen van Ton Schroor, Sjabbo Smedes en Eltjo Dijkhuis. De laatste zat namens de Klankbordgroep Raadsleden in het Dagelijks Bestuur en is nu wethouder geworden in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Koos Wiersma is geen nieuweling voor de VGG. Als burgemeester van de gemeente De Marne zat hij al in het DB. Als interim burgemeester voor de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft hij ervoor gekozen als VGG-bestuurder door te willen gaan.

Kring van gemeentesecretarissen

Door de herindeling veranderde ook de Kring van Gemeentesecretarissen van omvang en samenstelling. Gemeentesecretaris Richard Wiltjer had vanuit de Kring een adviserende functie in het DB VGG. We hebben nu afscheid van hem genomen, omdat hij in de gemeente Het Hogeland een andere functie heeft gekregen. In het DB VGG neemt Herman Groothuis van de gemeente Oldambt het stokje van hem over.

VNG

Om de koppeling tussen de VGG en het Algemeen Bestuur (AB) van de VNG in stand te houden zit Wieke Paulusma bij de VGG bestuursvergaderingen. Zij is raadslid van de gemeente Groningen en zit in het AB van de VNG. Inmiddels is zij opnieuw voorgedragen als algemeen bestuurslid voor de VNG.

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie