Wekelijks verslag vanuit Den Haag

Wekelijks verslag vanuit de VNG over de politieke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel die relevant zijn voor gemeenten. 

 • Verslagen Tweede Kamer
 • Debat over de verkiezingsuitslag
 • Moties debat Europese Top
 • Moties tweeminutendebat Milieuraad
 • Eerste Kamer
 • Spreidingswet
 • Wijzigingswet Huisvestingswet 2014
 • Commissieagenda Tweede Kamer
 • Plenaire agenda Tweede Kamer
 • Plenaire agenda Eerste Kamer
 • Brussel
 • Debat EP-Commissie Grondwettelijke Zaken (AFCO) – Multilevel governance en de
 • rol van het Europees Sociaal en Economisch Comité en het Comité van de Regio’s
 • Kabinetsappreciaties Europese voorstellen (BNC-fiches)
 • Consultaties Europese Commissie
 • Agenda Europese Comité van de Regio’s
 • Agenda Congres Raad van Europa