Wekelijks verslag vanuit Den Haag 5

Wekelijks verslag vanuit de VNG over de politieke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel die relevant zijn voor gemeenten. 

Inhoud week 5 / 2 februari 2024

Deze week in het lobbymemo:
Verslagen Tweede Kamer

 • Plenair debat Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Stikstof en Natuur waren evenals toekomstperspectief voor boeren, tuinders en vissers de hoofdonderwerpen in dit debat. In totaal zijn er 42 moties ingediend en 8 amendementen.
 • Begrotingsdebat Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Tweede Kamer debatteerde verdeeld over twee avonden over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Een keur aan onderwerpen kwam voorbij: de rol van de UNRWA in de strijd tussen Hamas en Israël, bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, bevorderen van buitenlandse handel en bijvoorbeeld vrouwenrechten. 29 ingediende moties en een 5 amendementen liggen voor tijdens de stemming op 15 februari.
 • Wetgevingsoverleg Jeugd
 • Wetgevingsoverleg asiel en immigratie
 • Wetgevingsoverleg Water. Er is gesproken over Kaderrichtlijn water/waterkwaliteit KRW, VTH-taken, wateroverlast en-tekort en Water en Bodem sturend.
 • Commissiedebat Duurzaam vervoer. Stimuleren Elektrisch Vervoer, Laadinfrastructuur en Betalen naar gebruik (BNG).
 • Commissiedebat Verkeersveiligheid
 • Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting. Dit debat stond geheel in het teken van twee grote thema’s te weten de betaalbaarheid van het wonen en de voortgang in de woningbouw.
 • Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid

Stemmingen

 • Dinsdag 30 januari, aangenomen moties.

Commissieagenda Tweede Kamer
Plenaire agenda Tweede Kamer
Plenaire agenda Eerste Kamer

Brussel

 • Komende voorstellen Europese Commissie
 • Consultaties Europese Commissie
 • Agenda Europese Comité van de Regio’s
 • Agenda Congres Raad van Europa