Wekelijks verslag vanuit Den Haag 4

Wekelijks verslag vanuit de VNG over de politieke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel die relevant zijn voor gemeenten. 

Inhoud week 4 / 26 januari 2024

Deze week in het lobbymemo:
Verslagen Tweede Kamer

 • Plenaire begrotingsdebat Infrastructuur en Waterstaat. Hoe blijft Nederland in beweging via het spoor en op de weg? Welke investeringen worden er gedaan in infrastructuur? Wat is de toekomst van de luchtvaart? Hoe gaat het met het milieu en de leefomgeving? Deze en andere vragen stonden centraal bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Water. Er zijn 29 moties ingediend.
 • Plenaire begrotingsbehandeling VWS. Er zijn 48 moties ingediend. De VNG had in aanloop van het debat aandacht gevraagd voor ‘health in all policies’: wetgeving, die gezonde keuzes stimuleert en structurele middelen voor gemeenten voor preventie. Verder werd o.a gesproken over: Gezonde wijken, Mantelzorg en buurtzorghuis.
 • Plenair Tweeminutendebat Verkiezingen
 • Commissiedebat aanpak netcongestie

Stemmingen

 • Dinsdag 23 januari, aangenomen moties.

Eerste Kamer

 • Spreidingswet.

Commissieagenda Tweede Kamer
Plenaire agenda Tweede Kamer
Plenaire agenda Eerste Kamer

Brussel

 • Komende voorstellen Europese Commissie
 • Kabinetsappreciaties Europese voorstellen (BNC-fiches)
 • Consultaties Europese Commissie
 • Agenda Europese Comité van de Regio’s
 • Agenda Congres Raad van Europa