Wekelijks verslag vanuit Den Haag

Wekelijks verslag vanuit de VNG over de politieke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel die relevant zijn voor gemeenten. 


Verslagen Tweede Kamer

 • Debat over de Najaarsnota. Een krimpende economie, de geplande verhoging van de energiebelasting en te weinig afgepakt crimineel vermogen houden de Kamer bezig. In de Najaarsnota licht de regering de aanpassingen in de lopende begroting toe.
 • Debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning + 20 ingediende moties. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het klimaatbeleid van het afgelopen jaar. Met de huidige plannen komt het doel om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 in zicht. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Maar om dat doel te halen, moet wel alles meezitten.
 • Commissiedebat Vreemdelingen en Asielbeleid. Afgelopen week werd het eerste asieldebat gehouden na de verkiezingen. De verwachting van een heel fel debat kwam niet uit. Veel aandacht ging uit naar het Europese migratiepact. Uiteraard kwam de falende opvang in de noodopvang en aanmeldcentrum Ter Apel ook aan de orde. Staatsecretaris Van den Burg liet zich niet van de wijs brengen van zijn missie: een menswaardige opvang realiseren in ons land met een Spreidingswet.
 • Commissiedebat Programma samen tegen mensenhandel. In het korte commissiedebat over het Programma samen tegen mensenhandel lieten de commissieleden merken dat het programma te weinig ambitie, te vage doelstellingen en te weinig budget had.

Stemmingen

 • Donderdag 21 december, aangenomen moties.

Eerste Kamer

 • Plenair debat Tijdelijke Wet Klimaatfonds. De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 19 december over de instelling van het Klimaatfonds met demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie. Het wetsvoorstel betreft het instellen van een begrotingsfonds en is bedoeld om op middellange termijn middelen te reserveren en beschikbaar te stellen voor maatregelen die bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen uit de Klimaatwet.
 • Nationaal Groeifonds
 • Stemming Wijzigingswet Huisvestingswet 2014

Commissieagenda Tweede Kamer
Plenaire agenda Tweede Kamer
Plenaire agenda Eerste Kamer

Brussel

 • Europees Parlement – Debat ‘Defence of Democracy’-pakket
 • Kabinetsappreciaties Europese voorstellen (BNC-fiches)
 • Consultaties Europese Commissie
 • Agenda Europese Comité van de Regio’s
 • Agenda Congres Raad van Europa