Lobby herziening verdeelmodellen Sociaal Domein

Op 23 januari jl. vond een goed bezochte bijeenkomst voor ambtenaren over de Verdeelsystematiek Gemeentefonds plaats.

Ruim 40 ambtenaren schoven aan bij de toelichting van Ton Jacobs van de VNG over de ins en outs van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds en de onderzoeken die op dat punt (gaan) lopen.
De bijeenkomst sloot aan op de actuele discussies over de noodzaak om de verdeelmodellen in het sociaal domein zo snel mogelijk te herzien. De financiële huishouding rondom het sociaal domein is niet op orde en dit dwingt gemeenten om (ook) op andere beleidsvelden fors te bezuinigen. De grenzen van wat daarbij mogelijk en acceptabel is, komen steeds nadrukkelijker in beeld. Snelle analyse van de budgetten en verdeelmodellen is nodig, om de noodzakelijke bijstelling van het verdeelmodel te kunnen bepalen.
Dit beeld werd vorig jaar juni al verwoord op de Algemene Ledenvergadering van de VNG vorig jaar in breed gesteunde moties en amendementen. Ook was dit onderwerp van gesprek in een VGG bijeenkomst op 8 november jl. met de wethouders sociaal domein en financiën. Het is de ambitie van de VGG om hier voor onze provincie meer sturing aan te geven. De bestuurders vinden het opzetten van een lobbytraject noodzakelijk. Daarbij is samenwerking en verbinding met collega-nadeelgemeenten en maatschappelijke organisaties van belang.