26 May

Lobby herziening verdeelmodellen Sociaal Domein

Op 23 januari jl. vond een goed bezochte bijeenkomst voor ambtenaren over de Verdeelsystematiek Gemeentefonds plaats.

Ruim 40 ambtenaren schoven aan bij de toelichting van Ton Jacobs van de VNG over de ins en outs van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds en de onderzoeken die op dat punt (gaan) lopen.
De bijeenkomst sloot aan op de actuele discussies over de noodzaak om de verdeelmodellen in het sociaal domein zo snel mogelijk te herzien. De financiële huishouding rondom het sociaal domein is niet op orde en dit dwingt gemeenten om (ook) op andere beleidsvelden fors te bezuinigen. De grenzen van wat daarbij mogelijk en acceptabel is, komen steeds nadrukkelijker in beeld. Snelle analyse van de budgetten en verdeelmodellen is nodig, om de noodzakelijke bijstelling van het verdeelmodel te kunnen bepalen.
Dit beeld werd vorig jaar juni al verwoord op de Algemene Ledenvergadering van de VNG vorig jaar in breed gesteunde moties en amendementen. Ook was dit onderwerp van gesprek in een VGG bijeenkomst op 8 november jl. met de wethouders sociaal domein en financiën. Het is de ambitie van de VGG om hier voor onze provincie meer sturing aan te geven. De bestuurders vinden het opzetten van een lobbytraject noodzakelijk. Daarbij is samenwerking en verbinding met collega-nadeelgemeenten en maatschappelijke organisaties van belang.

Laatste nieuws

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

In de Algemene Ledenvergadering op 28 februari 2019 zijn de drie nieuwe VGG bestuursleden benoemd: Koos Wiersma, interim-burgemeester van de gemeente Westerkwartier (voorzitter), Inge Jongman, wethouder uit de gemeente Groningen en Kristel Rutgers, wethouder uit de gemeente Het Hogeland.

De bestuursleden in het Dagelijks Bestuur (DB) van de VGG kwamen vrij door de vorming van de drie nieuwe gemeenten per 1 januari 2019: Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier. Met veel dank hebben we afscheid genomen van Ton Schroor, Sjabbo Smedes en Eltjo Dijkhuis. De laatste zat namens de Klankbordgroep Raadsleden in het Dagelijks Bestuur en is nu wethouder geworden in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Koos Wiersma is geen nieuweling voor de VGG. Als burgemeester van de gemeente De Marne zat hij al in het DB. Als interim burgemeester voor de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft hij ervoor gekozen als VGG-bestuurder door te willen gaan.

Kring van gemeentesecretarissen

Door de herindeling veranderde ook de Kring van Gemeentesecretarissen van omvang en samenstelling. Gemeentesecretaris Richard Wiltjer had vanuit de Kring een adviserende functie in het DB VGG. We hebben nu afscheid van hem genomen, omdat hij in de gemeente Het Hogeland een andere functie heeft gekregen. In het DB VGG neemt Herman Groothuis van de gemeente Oldambt het stokje van hem over.

VNG

Om de koppeling tussen de VGG en het Algemeen Bestuur (AB) van de VNG in stand te houden zit Wieke Paulusma bij de VGG bestuursvergaderingen. Zij is raadslid van de gemeente Groningen en zit in het AB van de VNG. Inmiddels is zij opnieuw voorgedragen als algemeen bestuurslid voor de VNG.

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie