22 Nov

Lobby herziening verdeelmodellen Sociaal Domein

Op 23 januari jl. vond een goed bezochte bijeenkomst voor ambtenaren over de Verdeelsystematiek Gemeentefonds plaats.

Ruim 40 ambtenaren schoven aan bij de toelichting van Ton Jacobs van de VNG over de ins en outs van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds en de onderzoeken die op dat punt (gaan) lopen.
De bijeenkomst sloot aan op de actuele discussies over de noodzaak om de verdeelmodellen in het sociaal domein zo snel mogelijk te herzien. De financiële huishouding rondom het sociaal domein is niet op orde en dit dwingt gemeenten om (ook) op andere beleidsvelden fors te bezuinigen. De grenzen van wat daarbij mogelijk en acceptabel is, komen steeds nadrukkelijker in beeld. Snelle analyse van de budgetten en verdeelmodellen is nodig, om de noodzakelijke bijstelling van het verdeelmodel te kunnen bepalen.
Dit beeld werd vorig jaar juni al verwoord op de Algemene Ledenvergadering van de VNG vorig jaar in breed gesteunde moties en amendementen. Ook was dit onderwerp van gesprek in een VGG bijeenkomst op 8 november jl. met de wethouders sociaal domein en financiën. Het is de ambitie van de VGG om hier voor onze provincie meer sturing aan te geven. De bestuurders vinden het opzetten van een lobbytraject noodzakelijk. Daarbij is samenwerking en verbinding met collega-nadeelgemeenten en maatschappelijke organisaties van belang.

Laatste nieuws

VNG bijeenkomst debat VWS 18 november 2019

VNG bijeenkomst debat VWS 18 november 2019

Circa 150 wethouders uit heel Nederland volgden het jeugdzorgdebat in de Tweede Kamer. Na een korte speech van Jantine Kriens/VNG in de hal van het Stadhuis van Den Haag trok iedereen te voet onder grote belangstelling naar de Tweede Kamer.

De discussie ging over jongeren en gezinnen in problemen: opvoeding, schulden, schoolsituatie met daarbij de rol van de professionele jeugdzorg. Hoe is de financiering geregeld, deregulering, invoering (weer) van landelijke tarieven, problemen wachtlijsten jeugdzorg, versterking van samenwerking gemeenten onderling, regierol Rijk passeerden de revue.

Na een wat algemene beschouwingen-achtig begin, spraken de Kamerleden concreter over de gemeentelijke inzet en problematieken met betrekking tot de jeugdzorg. Echter: concrete uitspraken voor voldoende financiering kwamen niet langs.

De Minister geeft aan, dat de gemeenten verantwoordelijk blijven. Er zal wettelijk geregeld worden welke taken regionaal moeten worden uitgevoerd en hoe de regioverdeling eruit ziet.

Naast de wetswijziging wil men ook snel met de regio’s in gesprek waar het niet goed gaat en moeten er bestuurlijke afspraken worden gemaakt.

Er moet nog veel worden uitgewerkt en dit gaat de Minister snel doen samen met alle betrokken partijen.

Vanuit alle provinciale VNG-afdelingen hebben we laten zien dat gemeenten een goede jeugdzorg voorstaan, maar daar wel de middelen voor moeten hebben.
Dit was weer een lobby-stap om het Rijk hiervan te doordringen.

De VNG heeft eveneens een goede stap gezet met het op korte termijn organiseren van deze actie.

Wordt vervolgd!

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten