Leergang 2022 – 2023

In Groningen organiseren we in 2022/2023 een nieuwe ‘Leergang Groningen’, dit is alweer de vijfde editie. Daarmee is Groningen koploper op het gebied van leeromgevingen. De eerdere leergangen hebben tot veel waardering en enthousiasme geleid. De leergang draait om gezamenlijk inhoudelijke verdieping te krijgen. Door meerdere perspectieven in te brengen en met de aanwezige kennis en ervaring van deelnemers in gesprek te gaan en te reflecteren. We verkennen in zes bijeenkomsten de complexe vraagstukken waar Groningen als regio voor staat, duiden dilemma’s en krijgen, geïnspireerd door verfrissende sprekers, zicht op mogelijke oplossingen. Dat doen we samen, juist omdat de vraagstukken van vandaag de dag steeds meer vragen om grensverleggende en grensoverschrijdende oplossingen.

Groningen staat voor grote uitdagingen. Dat kan Groningen doen vanuit een toekomstagenda. En met hulp van het Nationaal Programma Groningen. Echter, het handen en voeten geven aan de duurzaamheidstransitie, het vormgeven aan klimaatadaptatie, perspectief creëren in de complexe Groningse arbeidsmarkt, investeren in een leefbare en toekomstbestendige woonomgeving voor jong en oud, het vormgeven van een inclusieve samenleving, het is geen sinecure. En dit is slechts een greep uit inhoudelijke vraagstukken die aandacht vragen.

Doel van de Leergang

Het doel van deze leergang is deze kennis op een inspirerende en vernieuwende wijze te delen én de deelnemers te voorzien van nieuwe inzichten.

Inzichten vanuit de vertrouwde bestuurlijke of de wetenschappelijke hoek. Maar óók perspectieven die minder bekend zijn zoals die van jonge ondernemers, de sport en de kunst.
Daarnaast biedt het confronteren van beelden en oplossingen vanuit verschillende perspectieven
altijd inspiratie. De Leergang kiest daarom niet alleen voor sprekers uit verschillende hoeken, maar ook voor verschillende deelnemersgroepen: de vertrouwde gezichten, en het aanstormend talent.

Doelgroep

Allen werkend bij gemeenten, provincie, waterschappen, veiligheidsregio’s of publieke (regionale) samenwerkings- en/ of uitvoeringsorganisaties binnen de grenzen van de provincie Groningen:

Vertrouwde gezichten: volksvertegenwoordigers, bestuurders en
topambtenaren (directieniveau of senior beleidsambtenaren).


Bruisende talenten: de beste en meest veelbelovende ambtenaren
en volksvertegenwoordigers tot en met 35 jaar.
Twijfel je of je bij de doelgroep behoort? Neem dan gerust contact op met de organisatie:
info@leerganggroningen.nl

Inschrijven

De leergang Groningen heeft een exclusief karakter en is bedoeld voor gemotiveerde en
getalenteerde deelnemers. We richten ons op de top van de Groningse overheidsorganisaties.


Vanwege dat effect is het aantal beschikbare plekken per doelgroep gemaximeerd. Bovendien wil de programmaraad borgen dat de samenstelling van de groepen in balans is. Voor de ‘vertrouwde gezichten’
hebben we maximaal 80 plaatsen en voor ‘bruisende talenten’ maximaal 40.

Meer over de inschrijvingsprocedure en de voorwaarden leest u in de brochure.

Aanmelden kan hier >>>

Module 1

De Nederlandse overheid: zijn we moreel losgeslagen

Vertrouwde gezichten

Donderdag 29 september 2022
van 17:30 tot 22:00 uur.

Bruisend talent

Vrijdag 30 september 2022
van 09:30 tot 13:30 uur.

Locatie: Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen

Sprekers:

 • Daan Rovers – Denker des Vaderlands
 • Chris van Dam – oud kamerlid en politicus
 • Mark de Jager – in 2019 Theoloog des Vaderlands

Module 2

Leiderschap in crisistijd: autoritair of verbindend?

Vertrouwde gezichten

Donderdag 3 november 2022 van 17:30 tot 22:00 uur

Bruisend talent

Vrijdag 4 november 2022
van 09:30 tot 13:30 uur.

Locatie: n.t.b.

Sprekers:

 • Tom Middendorp – Oud-commandant der Strijdkrachten
 • Jos Rietveld – Voormalig directeur GGD Groningen
 • Wilma Mansveld – Veiligheidsregio

Module 3

Eerste confrontatiesessie tussen de twee doelgroepen van de leergang. Het doel is elkaar te inspireren en een spiegel voor te houden door de belangrijkste opbrengen uit de twee vorige modules te delen en te bespreken.

Vertrouwde gezichten + Bruisend Talent

Donderdag 8 december 2022 van 17:30 tot 22:00 uur.

Locatie: Openluchtmuseum
Het Hoogeland in Warffum

Sprekers:

 • Jetze Plat (Nederlands handbiker)


Module 4

Een goede balans in bestuurlijk-ambtelijk samenwerken

Vertrouwde gezichten

Donderdag 26 januari 2023
van 17:30 tot 22:00 uur

Bruisend talent

Vrijdag 27 januari 2023
van 09:30 tot 13:30 uur

Locatie: Het Rietland in Zuidwolde

Sprekers:

 • Jacob van Ringen (architect)
 • Dina Boonstra (directeur NOM)
 • Christien Bronda – gemeentesecretaris Groningen
 • Hans Schrikkema – provinciesecretaris Groningen

Module 5

Innovatie: de overheid als vertrager, aanjager of realisator.

Vertrouwde gezichten

Donderdag 9 maart 2023
van 17:30 tot 22:00 uur

Bruisend talent

Vrijdag 10 maart 2023
van 09:30 tot 13:30 uur

Locatie: Innoverend bedrijf in
provincie Groningen

Sprekers:

 • o.a. Cas König – CEO Groningen Seaports

Module 6

Tweede confrontatiesessie om van elkaar te leren. We sluiten de leergang gezamenlijk af door de geleerde lessen te bundelen en goede voornemens uit te spreken die we meenemen naar de praktijk van alledag.

Vertrouwde gezichten + Bruisend talent

Donderdag 13 april 2023 van 17:30 tot 22:00 uur

Locatie: FORUM Groningen

Sprekers:

 • Eva Wolf – Tilburg University
 • Johan Remkes – bestuurder en politicus