Klimaat en Milieu

De VGG organiseert en ondersteunt het wethouders overleg Klimaat en Milieu. Onderwerpen die in dit bestuurlijke overleg de revue passeren zijn o.a. Klimaatadaptatie, Regionale Energiestrategie, Bodem en ondergrond en Waterbeheer.

PHO’s 2021/2022

De VGG is ook een Vereniging die ontwikkelingen initieert en verder brengt, waarna ze de verdere inhoudelijke uitwerking daar neerlegt waar het hoort: bij de inhoudelijk
betrokken gemeenten.

RES

Zo heeft de VGG aan de wieg gestaan van de Regionale Energie Strategie (RES), om dit organisatorisch bestuurlijk en ambtelijk in te bedden. Nu dit is geregeld, is de VGG op afroep hiervoor beschikbaar.

Waterketen

Dit geldt ook voor de Waterketen Groningen-Drenthe: dit zijn samenwerkende partijen  in de Waterketen Groningen-Drenthe (gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Westerkwartier, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Veendam, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde, Noordenveld, Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze, de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Waterbedrijven Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe).

Ook hier pakte de VGG de organiserende rol op zich, in goede afstemming met de collega’s van de provinciale afdeling Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG). Via het aanstellen van een waterregisseur is de inhoudelijke bestuurlijke en ambtelijke samenwerking verder belegd en geborgd.

Klimaatagenda

De Klimaatagenda  bestrijkt eveneens veel partijen: gemeenten, provincies, waterschappen, Veiligheidsregio als bestuurlijk betrokken partijen, naast diverse
andere betrokken organisaties. Met een extern aangetrokken projectleider wordt aan deze Klimaatagenda bestuurlijk en ambtelijk verder vorm gegeven, waarbij de VGG momenteel de organisatie rondom de bestuurlijke overleggen verzorgd.