Al enige tijd wordt er door BZK gewerkt aan een nieuwe verdeling van de Rijksmiddelen over de gemeenten: de herverdeling van het gemeentefonds.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal relevante documenten, persberichten en achtergrondinformatie aangaande dit proces waarin de Verenging van Groninger Gemeenten (VGG) gezamenlijk optrekt met de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).

Berekening BZK
Eigen berekening