16 Oct

Op woensdag 16 oktober 2019 vindt de jaarlijkse excursie van het Provinciaal Netwerk Landelijk Gebied plaats. De locatie is deze keer De Borgerswoldhoeve, Flora 2 in Veendam.

Programma
Deel 1
11.15 – 11.30 uur                                                           Inloop
11.30 – 11.35 uur                                                           Welkomstwoord door gedeputeerde Henk Staghouwer
11.35 – 11.45 uur                                                           Korte introductie door gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Lea van der Tuin
11.45 – 12.00 uur                                                           Toelichting op het project “Ruimte in Inzicht” door de heer Ron Lander
12.00 – 12.30 uur                                                           Schetssessie onder begeleiding van het provinciaal Bouwheerschap
12.30 – 12.45 uur                                                           Samenvatting door Anco Hoogerwerf
12.45 – 13.30 uur                                                           Lunch
Deel 2
13.30 – 16.30 uur                                                           Excursie naar akkerbouw- en pluimveebedrijf Sterenborg in Onstwedde
16.30 – 17.00 uur                                                           Afsluitende borrel in de Borgerswoldhoeve

In de ochtend staan we stil bij de grote opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, die in het landelijk gebied een plek moeten krijgen. Deze ontwikkelingen zullen steeds meer bestuurlijke aandacht vragen, waarbij er zich tal van dilemma’s kunnen voordoen: zonneparken in relatie tot landbouw, woningbouw en bedrijventerreinen in relatie tot het landelijk gebied, bos- en houtaanplant om CO2 tegen te gaan in relatie tot het open Groninger landschap. Welke dilemma’s komt u als bestuurders tegen? En op welke wijze kan een ontwerpende benadering u helpen om keuzes te maken met uw inwoners, gemeenteraad en maatschappelijke organisaties? Medewerkers van het provinciaal Bouwheerschap zullen de schetssessie begeleiden.

Na de lunch staat er een touringcar gereed die u naar het gecombineerde akkerbouw- en pluimveebedrijf van de familie Sterenborg in Onstwedde zal brengen. Daar volgt een kennismaking met dit familiebedrijf en wordt u voorgelicht over ondernemen in en met de omgeving. Ook komen precisielandbouw en de verduurzaming aan de orde. Verder staan we stil bij landbouw in relatie tot natuurbeheer.

We sluiten af met een gesprek over welke invloed de huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben op de landbouw.

Na afloop brengt de bus u weer naar de Borgerswoldhoeve waar nog gelegenheid is voor een afsluitend drankje.

We verwelkomen u uiteraard graag voor het hele programma, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen bij het eerste gedeelte of het tweede gedeelte aanwezig te zijn.
Wilt u ons via het e-mailadres s.vanderwerff@groningergemeenten.nl laten weten of u aanwezig bent en bij welk gedeelte van het programma?

Laatste nieuws

Klimaatakkoord en Bestuurlijk Netwerk Aanpak Stikstof

Klimaatakkoord en Bestuurlijk Netwerk Aanpak Stikstof

Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Gemeenten krijgen bij het realiseren van die ambitie een belangrijke rol en kunnen daarmee ook hun eigen duurzaamheidsambities realiseren. In het Akkoord zijn afspraken opgenomen over hoe de energietransitie haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar wordt voor inwoners en gemeenten.

De VNG leg het Klimaatakkoord ter besluitvorming aan de leden voor op de een buitengewone ALV op 29 november 2019. Voor die tijd organiseert de VNG bijeenkomsten in het land om input op te halen bij de wethouders van alle gemeenten. De bijeenkomst in onze provincie is op 7 november.

Commissie Remkes
De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betekent dat tal van gemeentelijke projecten tot stilstand zijn gekomen. De commissie Remkes heeft kort geleden aanbevelingen gedaan voor het nemen van maatregelen op de korte termijn. Hier zal het Kabinet een standpunt over innemen. Het advies van de commissie Remkes voor maatregelen op de lange termijn is gereed in mei 2020.

Bestuurlijk netwerk Aanpak Stikstof
De VNG heeft een bestuurlijk netwerk Aanpak Stikstof opgericht dat bestaat uit twaalf leden, één per provinciale afdeling. Dit netwerk vormt een klankbordgroep voor de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Het netwerk kent een tijdelijke duur, waarschijnlijk tot eind 2020. Vanuit de VGG heeft wethouder Dijkhuis (gemeente Het Hogeland) zitting in dit bestuurlijk netwerk. Wethouder Rijzebol (gemeente Delfzijl) treedt als vervanger op.

Gezien de grote impact op onze gemeentelijke projecten, zullen we u regelmatig over dit onderwerp informeren.

Wegens succes opnieuw in 2020: Leergang Taaie Thema’s en Duivelse Dilemma’s

Wegens succes opnieuw in 2020: Leergang Taaie Thema’s en Duivelse Dilemma’s

De VGG gaat samen met Berenschot in 2020 opnieuw de Leergang Taaie Thema’s en Duivelse Dilemma’s organiseren! De Leergang is bedoeld om tot inspiratie en verdieping te komen, maar ook om elkaar te leren kennen, nieuwe werelden te ervaren, kennis te verrijken en samen te zoeken naar oplossingsrichtingen voor complexe vraagstukken. Aanmelden kan binnenkort.

De Leergang speelt in op de grote uitdagingen waar we in de provincie Groningen voor staan, zoals de duurzaamheidstransitie, het geven van een impuls aan economische groei en bloei, investeren in een leefbare woonomgeving voor jong en oud, het vormgeven aan een inclusieve samenleving. En dit is maar een greep uit alle vraagstukken die aandacht vragen.

Een bijzondere vierde module
De Leergang start in januari en bestaat uit vijf modules. Ook deze keer reizen we de provincie door naar verschillende inspirerende locaties. We onderscheiden de deelnemers in Vertrouwde Gezichten (op de donderdagavond) en de Bruisende Talenten (op vrijdagmorgen). Bij module vijf komen deze twee groepen bij elkaar in de Clash of the Generations.

De vierde module is dit jaar extra bijzonder. Dan is er een dagvullend programma, dat we samen met de provincies Drenthe en Friesland vormgeven. Het vraagstuk rondom de krachtenbundeling op Noord-Nederlandse schaal staat dan centraal. De Vertrouwde Gezichten en Bruisende Talenten nemen samen aan deze dag deel.

Thema’s van de modules
De volgende thema’s komen aan bod in de modules:
Module 1 – Overheid en samenleving: zoeken in veranderende verhoudingen.
Module 2 – Recreatie en Toerisme, een provincie ontsluiten.
Module 3 – De sociaal-maatschappelijke toekomst van de provincie.
Module 4 – Krachtenbundeling op Noord-Nederlandse schaal.
Module 5 – Clash of Generations.

Aanmelden
Binnenkort volgt er meer informatie over de Leergang. Dan maken we ook de definitieve data bekend en kunt u zich aanmelden. Houdt dus uw mailbox in de gaten!

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten