Nieuwsarchief

VNG in gesprek met Groninger bestuurders

Algemeen directeur Leonard Geluk van de landelijke VNG wil volgende maand weer een aantal (digitale) gesprekken met bestuurders uit Groningen voeren. Op maandag 8 november komt Geluk graag in gesprek met burgemeesters en op donderdag 11 november wil hij gesprekken voeren met wethouders Jeugd over de Hervormingsagenda Jeugd.

Van de burgemeesters wil Geluk te horen krijgen wat er allemaal leeft en speelt op lokaal niveau en wat zij willen meegeven aan de VNG. Ook praat hij de burgemeesters graag bij over waar de VNG mee bezig is.

Het gesprek met de wethouders Jeugd zal vooral gaan over de Hervormingsagenda Jeugd. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Wij staan als gemeenten aan de lat op sturing te geven op de uitvoering van de jeugdhulp. Wat moeten hierin verbeteren?
  • Een grote vraag is de gewenste reikwijdte van de jeugdhulp en de inzet van preventie jeugdhulp. Hoe kan dit worden verbeterd? Wat moet hiervoor landelijk, regionaal en lokaal gebeuren?
  • De hervormingsagenda zal een actieagenda moeten zijn: welke punten kunnen volgens u niet ontbreken in de agenda en hoe kunnen we dat realiseren?

Foto: VNG

Bestuur VGG uitgebreid

Naar aanleiding van een statutenwijziging is het Dagelijks Bestuur van de VGG uitgebreid van negen naar dertien leden. De leden hebben op de ALV van 28 februari 2019 unaniem ingestemd met deze statutenwijziging, die inhoudt dat het aantal bestuurders van de VGG gelijk is aan het aantal leden van de vereniging aangevuld met één bestuurder-raadslid. Een bestuurder-raadslid moet lid zijn van de gemeenteraad van één van de leden.

Het Dagelijks Bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
– Koos Wiersma (interim-burgemeester Appingedam/voorzitter VGG)
– Johan Hamster (wethouder Stadskanaal/vice-voorzitter VGG)
– Erik Drenth (wethouder Midden-Groningen/penningmeester VGG)
– Lea van der Tuin (wethouder Appingedam)
– Inge Jongman (wethouder Groningen)
– Kristel Rutgers (wethouder Het Hogeland)
– Jaap Kuin (burgemeester Pekela)
– Hans Engels (burgemeester Loppersum)
– Hans Ronde (wethouder Delfzijl)
– Annelies Kleve (wethouder Veendam)
– Giny Luth (wethouder Westerwolde)
– Erich Wünker (wethouder Oldambt)
– Henk Dijkstra (raadslid Appingedam)

Verder is het bestuur van de VGG aangevuld met twee adviserende leden:
– Koen Willems (griffier Stadskanaal/Griffierskring)
– Herman Groothuis (gemeentesecretaris Oldambt/Kring van Gemeentesecretarissen)