Nieuwsarchief

UITNODIGING: Provinciale bijeenkomst Jonge Mantelzorg

In Nederland groeit 1 op de 4 kinderen en jongeren op in een thuissituatie waar een familielid zorg nodig heeft. Vaak hebben deze jonge mantelzorgers verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd. Dit kan een groot beroep doen op hun veerkracht en mentaal welbevinden. Jonge mantelzorgers vragen bovendien niet snel om hulp, of weten niet … Continued

Nieuwe bestuursleden VNG-bestuur en VNG-commissies

De volgende kandidaten zijn voor de provinciale afdeling Groningen voorgedragen voor het VNG-bestuur en de verschillende VNG-commissies. De benoeming vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019. VNG bestuurAnnalies Usmany, wethouder gemeente AppingedamWieke Paulusma, raadslid gemeente Groningen VNG-commissie FinanciënBert Nederveen, wethouder gemeente Westerkwartier VNG-commissie Zorg, Jeugd, OnderwijsMattias Gijsbertsen, wethouder gemeente … Continued

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

In de Algemene Ledenvergadering op 28 februari 2019 zijn de drie nieuwe VGG bestuursleden benoemd: Koos Wiersma, interim-burgemeester van de gemeente Westerkwartier (voorzitter), Inge Jongman, wethouder uit de gemeente Groningen en Kristel Rutgers, wethouder uit de gemeente Het Hogeland. De bestuursleden in het Dagelijks Bestuur (DB) van de VGG kwamen vrij door de vorming van … Continued

Experimenteren met de Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet kunnen gemeenten in het fysieke domein het verschil maken. De wet biedt meer ruimte voor lokale afwegingen, waardoor gemeenten meer maatwerk kunnen leveren en de kwaliteit van de leefomgeving kunnen verbeteren. De wet gaat op 1 januari 2021 in. Om gemeenten te helpen zich hier tijdig op voor te bereiden, organiseerde … Continued

Stapeling financiële problematiek in onze provincie onder de aandacht

Zoals bekend trekken de tekorten op het sociaal domein een zware wissel op de financiën van de Groninger gemeenten. De VNG zet in op lobby naar het Kabinet voor voldoende middelen voor Jeugd. Tijdens het portefeuillehouderoverleg Financiën op 28 maart gaf VNG-collega Renate Reusch een toelichting op de actuele stand van zaken. Zij gaf aan … Continued

Op weg naar een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is

De VGG en Werk in Zicht organiseerden op 7 maart 2019 samen een bijeenkomst voor de portefeuillehouders sociaal domein. Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. Doel van het overleg: kennis delen over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid, jeugd en onderwijs. En de nieuwe wethouders konden … Continued

In gesprek over de Meerjarenvisie VNG

Op 28 februari bezocht algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens onze ALV in het kader van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Haar doel: in gesprek gaan over wat de gemeenten in onze provincie belangrijk vinden, om dit mee te nemen in het bepalen van de koers en richting van de VNG. Groningen was de laatste … Continued

Introductiebijeenkomst voor VNG commissieleden.

Uitnodiging voor de introductiebijeenkomsten belangenbehartiging voor commissieleden. Aanmelden commissieleden kan via de site van de VNG. https://vng.nl/aanmeldformulier-introductiebijeenkomsten-belangenbehartiging

Inspiratieboek Dorpen in Groningen 2019

Inspiratieboek Dorpen in Groningen 2019 Op donderdag 7 maart mochten de VGG en Groninger dorpen uit handen van gedeputeerde Fleur Gräper het door Libau gemaakte inspiratieboek “Dorpen in Groningen 2019” ontvangen. Het boek dat interactief is vormgegeven, is door Libau gemaakt in opdracht van de provincie en met medefinanciering vanuit het programma Erfgoed en Ruimte … Continued

Meerjarenvisie gemeenten 2020 – 2024

Terugblik Groningen: De kracht van Groningen en van de Groningers Groningen is de laatste provincie die de VNG aandoet om te horen welke thema’s een plaats verdienen in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Deze bijeenkomst heeft een iets andere opzet: ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties nemen het woord. https://vng.nl/nieuws/19-03-08/meerjarenvisie-de-kracht-van-groningen-en-van-de-groningers

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie