Nieuwsarchief

Werksessies Vroeg signalering

Wat betekent de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor jouw werk?

Regenboogsymposium Groningen

Graag nodigen wij u van harte uit om op donderdag 14 oktober 2021 van 14.00 tot 17.30 uur in het provinciehuis in Groningen het Regenboogsymposium bij te wonen.

Uitnodiging Deelsessie 9 juni: LHBTI en Diversiteit

Ben je als gemeente opzoek naar invulling van jouw lokale beleid LHBTI en Diversiteit of zoek je naar praktische voorbeelden?

VGG Werkplan 2021

In dit jaarplan 2021 gaan we achtereenvolgens in op visie en kernwaarden van de VGG,de organisatiestructuur van de VGG en de taken en doelen voor 2021.

Vacature Procescoördinator

De Vereniging van Groninger gemeenten is dé vereniging waarbinnen de Groninger gemeenten elkaar ontmoeten, kennis met elkaar delen, elkaar inspireren, afspraken met elkaar maken en in verbinding staan met andere overheden en maatschappelijke partners.

[GEANULEERD] Webinar | Coronacrisis: van het “hier en nu” naar de toekomst

Voor de bijenkomst  hebben we helaas te weinig aanmeldingen ontvangen. Daarom is besloten om deze bijeenkomst niet door te laten gaan en wellicht op een later tijdstip opnieuw te organiseren.

100 jaar VGG

De Vereniging van Groninger Gemeenten bestaat op 21 april 2021 precies 100 jaar.Uit het eerste beschikbare jaarverslag over 1929 waren alle 57 Groninger gemeenten lid,100 jaar later zijn nu alle 10 Groninger gemeenten lid van de VGG.

PERSBERICHT: Vereniging van Groninger Gemeenten en Vereniging van Friese Gemeenten.

Groninger en Friese gemeenten over plannen herijking gemeentefonds: dit kan niet waar zijn!

Bestuur VGG uitgebreid

Naar aanleiding van een statutenwijziging is het Dagelijks Bestuur van de VGG uitgebreid van negen naar dertien leden. De leden hebben op de ALV van 28 februari 2019 unaniem ingestemd met deze statutenwijziging, die inhoudt dat het aantal bestuurders van de VGG gelijk is aan het aantal leden van de vereniging aangevuld met één bestuurder-raadslid. … Continued