Burgernet

Relatiebeheer BURGERNET Regio Noord Nederland:

Gemeenten I VGG I Hendrik Westerstraat 24, 9791 CT  TEN BOER
Tel. 050-3039797 of 06-82560613 

r.dejonge@burgernetnoordnederland.nl
v.glas@burgernetnoordnederland.nl
www.burgernet.nl

Wat is Burgernet?

Burgernet is een hulpmiddel voor politie en gemeenten om de medewerking van burgers in te roepen bij opsporing en vermissingen. Preventief kan er ook geattendeerd worden op een veiligheids-issue in de woon- en werkomgeving. Burgernet is een landelijk dekkend netwerk van mensen die via spraak- of sms-berichten en social-media geactiveerd kunnen worden om mee uit te kijken naar vermiste of verdachte personen. Burgernet kent ook een e-mailservice voor het uitvoeren van digitale buurtonderzoeken of het versturen van preventieve berichten.

In de gemeenten binnen de regio Noord-Nederland (provincies Fryslân, Drenthe en Groningen) wordt er op het gebied van openbare orde en veiligheid op thema’s samengewerkt. In verband met het terugvloeien van de gemeentelijke taken met betrekking tot Burgernet van de politie naar de gemeenten is ervoor gekozen deze taken gezamenlijk uit te voeren.

De VGG is aangewezen voor de uitvoering van deze taken voor de deelnemende gemeenten in de regio Noord-Nederland.

Hoe werkt Burgernet?

Burgernet werkt heel eenvoudig. De politie kan een Burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak of vermissing van een persoon. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon, of een voertuig. Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politiemeldkamer, via het gratis Burgernetnummer 0800-0011. Die informatie wordt direct doorgegeven aan politie in de buurt. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, zoals bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermiste personen.

Doe mee

Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties succesvol kunnen zijn.
Ga naar www.burgernet.nl voor meer informatie en om u te registreren.

Nieuwsbrieven Burgernet Noord Nederland