Bibliotheekwerk

De VGG organiseert en ondersteunt de bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren binnen het Bibliotheeknetwerk.

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is sinds 1 januari 2015 van kracht. De wet brengt lokale bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek samen in één bibliotheeknetwerk.

Portefeuillehoudersoverleggen 2021/2022

Ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar

De bibliotheek heeft zich succesvol getransformeerd van een gebouw voor het uitlenen van boeken naar een voorziening, soms eigenstandig maar veelal onderdeel uitmakend van een multifunctioneel centrum en/of scholengemeenschap, die volop in de maatschappij staat en waar je voor verschillende diensten terecht kunt. Tijdens de ambtelijke en bestuurlijke overleggen Bibliotheekwerk wordt doorgaans nauw samengewerkt met de Provincie Groningen en Biblionet Groningen.

  • Huisvestingsplan Bibliotheken per gemeente. Het huisvestingsplan wordt door Biblionet per gemeente opgesteld. De plannen kunnen onderling tussen aangrenzende gemeenten gedeeld worden.
  • Producten en Diensten Catalogus (PDC). In 2022 zal voor de nieuwe wethouders Bibliotheekwerk een sessie georganiseerd worden over de achtergrond van de PDC. Deze sessie zal door de VGG en Biblionet voorbereid worden.
  • Landelijk convenant Bibliotheekwerk 2020-2023: Dit landelijk convenant bestaat uit 3 maatschappelijke opgaven voor de Bibliotheek, die in het innovatiejaarplan (zie volgende bullet) als leidraad worden gebruikt: geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.
  • Innovatiejaarplan. Het innovatiejaarplan 2022 is in maart 2022 gepresenteerd door Biblionet en de provincie. Jaarlijks wordt er op basis van individuele gesprekken tussen Biblionet en de gemeenten een jaarplan ontwikkeld. Het jaarplan is gerangschikt op bovengenoemde thema’s. Ideeën moeten ten goede komen aan het hele Bibliotheeknetwerk in Groningen: de input wordt per thema gerangschikt en er wordt gekeken waar de behoefte vanuit meerdere Groninger Gemeenten ligt. de In mei zullen de gesprekken voor  het jaarplan 2023 plaatsvinden. In VGG verband zal er na afloop van de individuele gesprekken een gezamenlijke sessie georganiseerd worden om de inhoud van het jaarplan 2023 te bespreken.