Van:                                                          Secretariaat (Vereniging Groninger Gemeenten)

Verzonden:                                             maandag 6 juli 2020 12:10

Aan:                                                          Sylvia van der Werff

Onderwerp:                                            Nieuwsbrief Vereniging van Groninger gemeentes | Juli 2020

 

Nieuwsbrief Vereniging van Groninger Gemeenten | Juli 2020

 

Terugblik bestuursvergadering VGG 29 mei 2020

De eerste digitale bestuursvergadering in ons 99-jarig bestaan als VGG: we gaan met de tijd mee. Het belangrijkste bespreekpunt was waar we als bestuurders vanuit de VGG bij kunnen dragen aan herstel van de negatieve effecten van de coronacrisis. Vooral op het gebied van vrijetijdseconomie en cultuur zijn de effecten van de coronacrisis sterk voelbaar. Via een brief richting provincie Groningen met een beroep op het provinciaal Noodfonds, hebben we een aantal ideeën aangedragen. Daarnaast organiseert de VGG ambtelijke bijeenkomsten met partners om naar regionale activiteiten te kijken om cultuur en toerisme te promoten.

 

Lobby tekorten Sociaal Domein

Op 18 juni was er voor velen weer de eerste fysieke bijeenkomst in Hanze Plaza te Groningen, waar de VGG een gecombineerd portefeuillehouderoverleg Financiën/Sociaal Domein organiseerde. Goede inhoudelijke bijdragen van VNG-collega Martin Potjens over de inzet en strategie van de VNG richting Kabinet, bijdragen van Bert Nederveen en lobby-adviseur
Annemarie Gehrels over onze Groninger lobby richting het Rijk en een hart onder de riem van gedeputeerde IJzebrand Rijzebol die aangaf dat ook het Provinciebestuur via een brief aandacht zou vragen voor de grote financiële tekorten van de Groninger gemeenten bij het Rijk. Via een goede publiciteitscampagne hebben we als Groninger gemeenten ons goed op de kaart gezet en dit blijven we ook doen tot aan de Kabinetsformatie in 2021.

 

Nieuwe collega’s bij de VGG

Wessel Rothstegge
Wessel is per 1 mei begonnen in zijn functie als Waterregisseur voor de noordelijke waterketen. Rothstegge komt van de gemeente Groningen, zijn laatste klus was projectleider van het Groninger Forum. In zijn nieuwe functie als Waterregisseur is hij het gezicht van de regionale samenwerking.

Marian Klaver
Marian is per 9 maart begonnen bij de VGG als medewerker secretariaat. Marian is gedetacheerd via GOA Publiek en begint na de zomervakantie de BBL opleiding management assistant aan het Alfa-College.

Riëtte Wollerich
Riëtte gaat per 1 september bij de VGG aan de slag als procescoördinator en ziet er naar uit om met iedereen die bij de VGG betrokken is, kennis te maken. Riëtte was recentelijk werkzaam als beleidsadviseur bij LTO-Noord. Voordien was ze actief als fractievoorzitter in Provinciale Staten in de provincie Drenthe en senior beleidsmedewerker landbouw, natuur en voedselkwaliteit bij de CDA Tweede Kamerfractie in Den Haag.

 

VNG Bestuurlijke Klankbordgroep en Meedenkgroep Corona

Het VNG bestuur heeft een bestuurlijke klankbordgroep corona ingesteld die adviseert over strategische aspecten van ondersteuning van gemeenten. Deze Klankbordgroep heeft als doel de keuzes van de VNG in ondersteuning van gemeenten en relatie met het Rijk in goede banen te leiden. De Klankbordgroep bestaat uit 17 personen, waaronder in totaal 5 burgemeesters van Veiligheidsregio’s (17 personen i.v.m. het voorlopig online karakter van de vergaderingen).

De VNG vond het tevens wenselijk om ook een goede relatie te hebben met de ontwikkelingen in de verschillende regio’s en provincies. De keuze is gemaakt om naast de klankbordgroep een meedenkgroep in het leven te roepen, waarin onder andere enkele voorzitters van provinciale afdelingen (burgemeester Ard van der Tuuk neemt aan deze meedenkgroep als voorzitter VGG deel), bestuursleden VNG die niet in de klankbordgroep zitting hebben en vertegenwoordigers van diverse organisaties.

 

Protestactie Groninger bestuurders 2 juli bij gebouw Tweede Kamer

Annalies Usmany (gemeente Appingedam), Meindert Joostens (gemeente Delfzijl) en Bert Nederveen (gemeente Westerkwartier) waren live naar Den Haag vertrokken om aandacht te vragen voor de uiterst penibele financiële situatie van de gemeenten en de Groninger
gemeenten in het bijzonder. En via een groot videoscherm kwamen videoboodschappen van bestuurders voorbij, onder andere van Erik Drenth (gemeente Midden-Groningen).

Het is vrij uitzonderlijk dat bestuurders bij een medeoverheid een protest organiseren.
Maar het is ook vrij uitzonderlijk dat het Rijk keer op keer bezuinigingen en taken over de schutting gooit richting gemeenten. Hopelijk halen onze protesten en brieven nu wat uit!

 

VGG en provincie Groningen op de bres voor de dorpshuizen

Als gevolg van het corona-virus waren dorpshuizen gedwongen om hun deuren
voor een aantal maanden te sluiten. Geen bezoek, geen uitvoeringen en geen inkomsten.
Dit terwijl de vaste lasten wel doorliepen. De dorpshuizen konden in eerste instantie
geen beroep doen op een tegemoetkoming van het Rijk (TOGS-regeling).

Door een landelijke actie, waarbij ook de VGG en de provincie Groningen aanhaakten en
gezamenlijk een brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben gezonden,
is het gelukt om ook de dorpshuizen in aanmerking te laten komen voor de Rijkssteunregeling.

Dorpshuizen vormen een belangrijke schakel voor de leefbaarheid en saamhorigheid in onze
Groninger gemeenschappen en we zijn verheugd dat door een gezamenlijke actie in ieder geval
deze tegemoetkomingsregeling konden bewerkstelligen.

volg ons op Twitter

Bezoek onze website

 

 

Copyright © 2020 VGG, All rights reserved.


Our mailing address is:
secretariaat@groningergemeenten.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp