Agenda; PHO Ruimte, Wonen en Mobiliteit

Portefeuillehoudersoverleg

locatie; Hotel Spoorzicht Loppersum

15.00 tot 16.30 uur

Agenda;

1.Opening  
 Door Annalies Usmany, lid Dagelijks bestuur Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en voorzitter van het VGG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen.  
2.Voorstelrondje  
 Ton Sprenger, secretaris Vereniging van Groninger Gemeenten zal kort aangeven wat de VGG is en welke activiteiten ze organiseert.   Het doel van deze bestuurlijke  bijeenkomst is om kennis te delen over een aantal nationale en provinciale ruimtelijke opgaven en de impact daarvan op gemeenten. Daarnaast krijgt u een doorkijkje in de planning van deze opgaven en momenten waarop het van belang is voor u als bestuurder om u op voor te bereiden.  
3.Toelichting Provinciale ruimtelijke ontwikkelingen  
 Bijdrage gedeputeerde Mirjam Wulfse.  
4.Toelichting Nationale en Provinciale opgaven en ruimtelijke ontwikkelingen.  
 Ron Lander, concernregisseur ruimtegebruik bij de provincie Groningen zal ingaan op: * Nationale omgevingsvisie en annex daaraan de Novex; * Kamerbrief Ruimtelijke Ordening  
5.Provinciale Omgevingsvisie.  
 Lieuwe van den Berg, projectleider provinciale Omgevingsvisie, gaat in op het proces van totstandkoming en verdere besluitvorming van deze Omgevingsvisie. Tevens zal hij een aantal ontwikkelingen uit het Koersdocument met u delen en toelichten die van belang voor gemeenten zijn.  
6.Presentatie Nationale Woon- en Bouwagenda.  
 Ton Sprenger zal een toelichting geven op de Nationale Woon- en Bouwagenda en de daarmee samenhangende programma’s.  
7.Presentatie Provincie Groningen.  
 Gert-Jan Doornbos, strategisch adviseur provincie Groningen, zal ingaan op de woningbouwopgaven in onze provincie die annex zijn met deze Nationale Woon- en Bouwagenda.  
8.Rondvraag  
  
9.Sluiting Napraten met een hapje en drankje