PHO Ruimte, Wonen & Mobiliteit

Donderdag 16 februari 10.00 tot 12.00 uur

Stadskantoor gemeente Eemsdelta, Appingedam

– Portefeuillehouders RO, Wonen, Natuur en Landelijk gebied Groninger gemeenten
– Bestuurders Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s
– Provincie Groningen
1.Opening
 Voorzitter, mw. Annalies Usmany, DB VGG-lid, zal de vergadering leiden. Genodigden zijn de portefeuillehouders ruimtelijke ordening, landelijk gebied en de bestuurders van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Er zal een korte voorstelronde worden gehouden.  
2.Mededelingen
 Nationaal Woon- en Bouwprogramma: Ondertekening woondeals 15 februari door minister Hugo de JongeStand van zaken huisvesting aandachtsgroepen via memo VGG Bijlage 01  
3.Verslag PHO 13 oktober 2022
 Bijlage 02  
4.Voorlichting over de ontwikkelingen van de Nationale programma’s NOVEX, Woningbouw, Water en Bodem sturen en Landelijk gebied.
 De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie
en economische ontwikkeling. 

Meerdere ontwikkelingen komen via beleidsbrieven terecht bij provincies en gemeenten. Van belang is om op provinciaal en lokaal niveau verbindingen te leggen tussen al deze ontwikkelingen en deze in samenhang op te pakken.
Welke opgaven hebben gemeenten daarin te doenWat is hun (formele) positie ten opzichten van provincie en RijkHoe is de betrokkenheid van inwoners, organisaties en belangengroepen?

Wat is onze Groningse insteek en antwoord op deze opgaven?   Vanuit de provincie Groningen zullen de heren Ron Lander en Johan Lingbeek
met u deze opgaven verkennen, aangeven wat de bestuurlijke insteek vanuit GS
in deze opgaven is en hoe en wanneer er hierover besluitvorming plaats vindt.
Bijlage 03; Afschrift brief provinciaal startpakket fysieke leefomgeving. Bijlage 04; Beschrijving nationale programma’s.  
 
4.Vragen en discussie
5.Wat verder ter tafel komt
    
6.Rondvraag
    
7.Sluiting