PHO Gemeentefinanciën

Donderdag 16 maart 2023, 10.00 tot 12.00 uur

locatie; Stadhuis gemeente Groningen

1.Opening  
 Opening door de voorzitter, dhr. Eltjo Dijkhuis.Gast van vandaag is dhr. Lars Bos, adviseur financiën en bedrijfsvoering bij Berenschot.               Korte uitleg wethouder Mirjam Wijnja over stadhuis gemeente Groningen.  
2.Mededelingen
 Uit de VNG-commissie  Financiën: dhr. Bert NederveenUit VFG/VGG bestuurlijke kerngroep: dhr. Eltjo DijkhuisBrief aan GS inzake zorgen gemeentefonds, zie bijlage 01  
3.Inzicht in de beleidsruimte binnen de begroting                                                            
 Bij bezuinigingen gaat het veelal over kerntakendiscussies en/of kaasschaafmethodes. Lars Bos wil u via “wat voor gemeente wil je zijn en wat voor financiën horen daarbij?” scenario’s laten zien voor financiële keuzes in het bestuurlijk gesprek in college en met de raad.   Beleidskeuzes en consequenties van een dergelijke benadering zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden elders in het land worden toegelicht. Daarbij zal ook worden ingegaan op de beleidsruimte die gemeenten binnen wettelijke taken hebben en waar knelpunten zitten in de capaciteit van gemeenten om Rijkstaken naar behoren uit te kunnen voeren.  
4.Rondje gemeenten    
5.Wat verder ter tafel komt  
 Korte terugblik uitslag provinciale staten verkiezingen.  
6.Rondvraag
  
7.Sluiting