Online discussiebijeenkomst over Verenigingsstrategie 2030

De VNG werkt samen met gemeenten aan de nieuwe Verenigingsstrategie 2030. In een online bijeenkomst (9 mei) en een bijeenkomst in Amersfoort (25 mei) gaan VNG-directeur Leonard Geluk en VNG-vicevoorzitter Sharon Dijksma met u in gesprek hierover.

Lees meer over de bijeenkomst in Amersfoort

De VNG werkt samen met gemeenten aan de Verenigingsstrategie 2030. Deze strategie omvat voorstellen om gemeenten individueel en collectief te versterken, meer samen op te trekken en van elkaar te leren, de onderlinge banden te versterken en een scherpere focus kiezen.

Grote uitdagingen op dit moment

De discussie over de verenigingsstrategie wordt gevoerd in het licht van de grote uitdagingen op dit moment, zoals de klimaat en energiecrisis, de stikstofproblematiek, de crisis in de opvang en huisvesting van asielzoekers en de schaarste aan arbeid, ruimte en grondstoffen. Bij gemeenten komt alles samen. Hoe komen we als overheid in de topvorm die nodig is om de transities te sturen? Welke rol past gemeenten? De Verenigingsstrategie 2030 analyseert wat hiervoor nodig is.

ALV

De VNG heeft de afgelopen maanden een ronde gemaakt door het land om met gemeenten de verenigingsstrategie te bespreken. Dit heeft veel inzichten en aandachtspunten opgeleverd. Op basis van deze discussies wordt de verenigingsstrategie aangescherpt. Op de Algemene Ledenvergadering van 14 juni legt de VNG de Verenigingsstrategie 2030 aan haar leden voor.

Landelijke bijeenkomsten

De VNG organiseert in mei nog een aantal landelijke discussiebijeenkomsten waarin Leonard Geluk en aankomend VNG-voorzitter Sharon Dijksma graag in gesprek gaan met u over de Verenigingsstrategie 2030 om toelichting te geven en uw mening te horen.

Locatie en tijd

  • Online
  • Dinsdag 9 mei 2023 van 19.00 uur tot 20.30 uur

Doelgroep

Gemeentebestuurders

Aanmelden

Aanmeldformulier

Meer informatie

De Verenigingsstrategie 2030

Organisator

VNG