Module 1 Leergang Groningen

Donderdag 29 september 2022 van 17:30 tot 22:00 uur
Vertrouwde gezichten

Locatie: Dorpsherberg Lanting, Hoofdstraat 27, 9937 PB Meedhuizen

Sprekers:

  • Daan Rovers (Denker des Vaderlands)
  • Chris van Dam (oud kamerlid en politicus)
  • Mark de Jager (in 2019 Theoloog des Vaderlands)

Module 1: De Nederlandse overheid: zijn we moreel losgeslagen?
Moraal en ethiek zijn de afgelopen jaren, mede door diverse schandalen en incidenten, steeds scherper op de agenda komen te staan in de publieke sector. Denk hierbij aan de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, het achterhouden van informatie ten opzichte van de Tweede Kamer, de bonnetjesaffaires en discussies over beïnvloeding van inspecteurs bij de inspectie Justitie & Veiligheid.

Deze voorbeelden doen opgeteld de vraag rijzen of wij nog in staat zijn te komen tot een goede morele oordeelsvorming. Ook in de lokale en regionale politiek zien we dat moraal, ethiek en integriteit in
toenemende mate op de agenda komen. Voorbeelden hiervan zijn de verplichte integriteitsscan voor nieuwe wethouders, vermenging van de onderwereld met de bovenwereld en de schier onmogelijke bezuinigingskeuzes voor gemeenteraden. Zelfstandig kunnen nadenken in plaats van meegaan in het bestaande systeem lijkt in al deze situaties van wezenlijk belang.

Tijdens deze eerste bijeenkomst willen we, aan de hand van concrete, lokale casuïstiek, graag met elkaar in gesprek over de vraag hoe we onze morele oordeelsvorming kunnen versterken. Wat is er nu nodig op dit thema? En waar is jouw morele kompas op gebaseerd in je dagelijkse werk?