Masterclass 2: 5G, wat is de impact op de samenleving?

5G masterclass serie

Speciaal voor medewerkers van de overheid 

De komst van 5G 
De komst van 5G biedt veel kansen in verschillende branches. Dit zorgt voor een impact op de samenleving en het is daarom voor Noordelijke rijksdiensten, gemeenten, provincies en andere overheden essentieel om zicht te krijgen in ontwikkelingen rondom 5G. Vraagstukken zoals wat er allemaal op de gemeente afkomt rondom 5G, wat de impact is op de samenleving en hoe we verder gaan in de toekomst, worden onder andere beantwoord in de nieuwe masterclass sessie. Deze informatie is essentieel om goed geïnformeerd te zijn voor toekomstige vragen en opmerkingen van mensen vanuit de overheid.  

Over de 5G Masterclass serie – overheid 
Deze periode worden er drie masterclasses georganiseerd om medewerkers van Noordelijke rijksdiensten, gemeenten, provincies en andere overheden te helpen om zicht te krijgen op alle ontwikkelingen rondom 5G. Per masterclass zijn er een aantal sessies waarin verschillende vraagstukken rondom 5G onder de aandacht worden gebracht.

De eerste masterclass was 6 oktober. De eerstvolgende masterclass is als volgt gepland: 

Masterclass 2: 5G, wat is de impact op de samenleving?  
Datum: Donderdag 1 december 2022 
Tijd: 14:30 – 17:30 uur 
Locatie: MKB Cyber Campus, Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden

5G, wat is de impact op de samenleving? 
De tweede 5G masterclass staat gepland op donderdag 1 december 2022.

Dit is een vervolg en verdiept zich meer op de impact op de samenleving. Deze keer trapt Monique Beerlage van Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid de masterclass af. Zij zal een korte presentatie geven en daarna is er ruimte om in gesprek te gaan met haar over gezondheid en bezorgde burgers. Vervolgens neemt Tijn Kuyper van Gemeente Den Haag het podium over en vertelt meer over Smart Cities en de toepassingen in de gemeente Den Haag. Na de pauze neemt Wim Elving, Lector bij Hanzehogeschool het over en vertelt over de omgang met demonstraties, klachten en onwetendheid en als laatste geeft René Hulsof van RDW een showcase over Autonoom vervoer. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.    

Programma 

14:15 – 14:40 uur:  Inloop met koffie/thee 

14:40 – 14:45 uur:  Welkom door dagvoorzitter – Peter Rake, 5Groningen 

14:45 – 15:15 uur:  “5G, Gezondheid & bezorgde burgers”  - Monique Beerlage  Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid 

15:15 – 15:45 uur “Smart City : Impact van 5G, wat kunnen we er mee?” – Tijn Kuyper – Gemeente Den Haag 

15:45 – 16:00 uur Pauze 

16:00 – 16:30 uur “Omgang met bezorgde burgers” – Wim Elving, Lector bij Hanzehogeschool 

16:30 – 17:00 uur “Showcase Self Driving”  – René Hulsoff van RDW 

17:00 – 17:30 uur Afsluiting & netwerkborrel  
 

Geïnteresseerd? 

De masterclass serie is beschikbaar voor ambtenaren, bestuurders, beleidsmakers en innovatiemanagers vanuit gemeentes, provincies, rijksdiensten en (semi)overheden in Noord-Nederland.

Mocht jij iemand kennen in jouw netwerk die belang heeft bij deze masterclass, vergeet dan zeker niet deze uitnodiging te delen.

Meld je snel aan via het aanmeldformulier op de website!

Over de 5G Masterclass 

De masterclass serie is een initiatief van 5Groningen en wordt georganiseerd samen met  

Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, VGG, VDG, VFG en Samenwerking Rijk Noord.