Klankbordgroep raadsleden 11 april

11 april 2023

Locatie: Gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

1.Opening 
 Woord van welkom door de burgemeester van de gemeente Westerkwartier,
dhr. A. van der Tuuk.  
 
2.Ingekomen stukken / mededelingen 
 Bijeenkomst verenigingsvisie VNG 9 febr https://vng.nl/artikelen/terugblik-op-de-bijeenkomsten
Online discussie over Verenigingsstrategie 2030 op 13 april https://vng.nl/agenda/online-discussie-over-verenigingsstrategie-2030  
Brief VGG namens Groningse gemeenten aan Gedeputeerde Staten.  
         
3.Verslag vorige vergadering 7 februari 2023Bijlage 03
   
4.Rapport “Ondermijning in het Ommeland” 
 Het rapport wordt besproken in de afzonderlijke raden. De insteek van dit agendapunt is om te bespreken of er gezamenlijk opgetrokken kan worden. En zo ja, op welke manier.  Bijlage 04           
5.Terugblik bijeenkomst wijziging Wgr 24 maart 2023 
 Op 24 maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Wat heeft dit opgeleverd en hoe kunnen we nu verder. Een kort verslag van de bijeenkomst in de bijlage en een essay vanuit Berenschot.        Bijlage 05/05 a
6.Agenda’s VNG-commissies 
 FIN; Financiën (stukken later beschikbaar)13 april 2023 
 R&G; Raadsleden en Griffiers9 maart 2023
 EKEM; Economie, Klimaat, Energie en Milieu (stukken later beschikbaar)  13 april 2023     
7.Brief VRD bestuurlijk akkoord met ministerie over vluchtelingen 
 De klankbordgroep heeft aangegeven dat vluchtelingenopvang een belangrijk thema is. Wat kunnen we hier gezamenlijk mee doen. https://veiligheidsregiogroningen.nl/nieuws/groninger-gemeenten-en-rijk-eens-over-opvang-asielzoekers-in-2023-en-2024/ https://www.coa.nl/nl/azcingemeente https://www.rijksoverheid.nl/aanpak-crisis-opvang-asielzoekers   
8.Rondvraag 
   
9.Sluiting