Extra PHO Sociaal Domein

Portefeuillehoudersoverleg

28 september

13.30 – 14.30 uur

Locatie: digitaal via MS Teams

Thema is de Regiovisie Gezondheidszorg Groningen. De benodigde stukken worden zo snel mogelijk toegevoegd.