Ambtelijk overleg Cultuur en Onderwijs

16 maart 2023, 15.00 tot 16.30 uur

Digitaal via MS Teams

1.Opening
 Agenda bijlage 00  
2.Mededelingen
 Voorstelronde – Nadenken over opzet/onderwerpen ambtelijk VGG overleg.
3.Stand van zaken Cultuureducatie met Kwaliteit CMK
 Marieke de Vegt, directeur St. K&C, geeft een presentatie over de uitkomsten in het EVI rapport.
Dit rapport is voortgekomen uit de vierde evaluatie en monitoringsronde in Groningen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
Bijlage 01 / 01a 
4.Korte pauze
    
5.MBO kaart Cultuurbudget VWS
 Toelichting van Marieke de Vegt op de MBO kaart.   De MBO Cultuurkaart bestaat sinds 2016. Het is een gratis culturele kortingspas die beschikbaar wordt gesteld voor studenten en docenten in het mbo. Nieuw is dat er nu ook echt een budget beschikbaar is dat door de docenten (burgerschap) naar eigen inzicht kan worden uitgegeven aan culturele activiteiten. https://educatie.cjp.nl/cjp-in-het-mbo  
6.Vooruitblik bestuurlijke bijeenkomst 16 april
 Op 16 april wordt een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd voor de wethouders Cultuur en de wethouders Onderwijs.
Bijlage 02  
7.Rondje langs de gemeenten
 Aandachtspunten, gebruik SPUK gelden voor cultuurcoaches etc.  
8.Rondvraag
  
9.Sluiting