Agenda; PHO Sport en bewegen

29 september 2022

10.00 – 12.00 uur

Tennisclub Nienoord, Sportcentrum Leek, Sunckemalaan 2C, 9351 NK

1.            Opening

                Welkomstwoord door de voorzitter van dit PHO dhr. Erich Wünker, lid dagelijks bestuur VGG.

2.            Mededelingen

                Introductie VGG

3.            Nieuwe start: wie is wie?

4.            De Sportmonitor

                Terence Bergtop van CMO STAMM licht toe.

5.            Huis voor de Sport Groningen

                Directeur/bestuurder Karin Zwart over o.a.

–              De Sport in Groningen

–              Volwassenenfonds Groningen

–              SPUK regeling

6.            Korte pauze 

7.            Verduurzaming sportclubs/sportaccommodaties

                Robert den Ouden van SportStroom geeft uitleg i.s.m. TC Nienoord.

8.            De ‘rode sportdraad’ in Groningen

                Focus, voortzetting en thema’s met Bianca Egges van Huis voor de Sport Groningen.

9.            Rondvraag

10.          Sluiting en aansluitend lunch