Agenda: PHO Sociaal Domein

1 december, 9.30 uur

Stadhuis gemeente Groningen

Agenda:

 1. Opening
  Inge Jongman zal deze vergadering voorzitten.

2. Mededelingen
• Nieuws uit de VNG-commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs (Inge Jongman)
• Stand van zaken huisvesting aandachtsgroepen/Thuis voor Iedereen
(Ton Sprenger).

3. Verslag PHO sociaal domein 28 september 2022
Bijlage 01

4. Rondje kennismaken

5. Aanpak zorgfraude
Renee Emmelkamp, senior adviseur Zorg bij VNG Naleving zal ingaan op de aanpak van zorgfraude en recent verschenen publicaties hierover: ‘Gemeentelijke aanpak van zorgfraude’ – van pionieren naar leren en structureren’ en het onderzoek ‘Opbrengsten en investeringen van Wmo toezicht’ door Significant.
Twee rapporten op basis waarvan bestuurders de aanpak van zorgfraude kunnen verstevigen.

6. Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Op de balv VNG van 2 december liggen ter besluitvorming deze twee documenten voor. Inge Jongman is nauw betrokken bij het IZA en zal u hierop bijpraten. Voor gemeenten van belang binnen het IZA:

 • Regionale samenwerking
 • Samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ
 • Versterking eerstelijnszorg
 • Gezond leven en preventie.

Bijlage 02; doc VNG ALV 2 dec. 06. Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

 1. Discussie: Wonen en Zorg voor Ouderen
  Minister Helder zal in december komen met een beleidsnota over Ouderen/Wonen/Zorg, als onderdeel van “Een thuis voor Iedereen”.
  WoZo is een startafspraak tussen 20 partijen; in komende maanden is de uitwerking.

Er wordt uitgegaan van diverse doelgroepen:

 • De actieve ouderen,
 • De mensen met weinig doevermogen,
 • De groep er tussenin.
  Daarbij moet gebruik gemaakt worden van het organiserend vermogen van de samenleving. Er is behoefte aan iets tussen thuis wonen en het verpleeghuis in. Ouderen met en zonder zorgvraag moeten door elkaar heen wonen. Het vergt dat wijkteams zich daarop moeten organiseren.
  Dat gebeurt binnen WoZo en binnen de visie op de eerste lijn in het IZA.

Gemeenten dienen in 2024 hun woonzorgvisie gereed te hebben, met input van diverse partners en regionaal afgestemd.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting