Nieuwsarchief

Herverdeling Gemeentefonds

Al enige tijd wordt er door BZK gewerkt aan een nieuwe verdeling van de Rijksmiddelen over de gemeenten: de herverdeling van het gemeentefonds.

(meer…)