Nieuwsarchief

VGG Werkplan 2021

In dit jaarplan 2021 gaan we achtereenvolgens in op visie en kernwaarden van de VGG,
de organisatiestructuur van de VGG en de taken en doelen voor 2021.

(meer…)

Vacature Procescoördinator

De Vereniging van Groninger gemeenten is dé vereniging waarbinnen de Groninger gemeenten elkaar ontmoeten, kennis met elkaar delen, elkaar inspireren, afspraken met elkaar maken en in verbinding staan met andere overheden en maatschappelijke partners.

(meer…)