Nieuwsarchief

Verplaatsen module 4 en 5 Leergang

In verband met alle maatregelen die worden getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Programmaraad van de Leergang Taaie Thema’s Duivelse Dilemma’s besloten de bijeenkomsten van de modules 4 en 5 te verplaatsen naar een later tijdstip dit jaar.

Module 4, de Noord Nederland Module “Kracht”, van 09:30 tot 17:00 uur: van 16 april naar 3 september 2020

Module 5, “Clash of the Generations”, van 17:00 tot 22:00 uur: van 14 mei naar 1 oktober 2020

Via onderstaande link vindt u de brief van de voorzitter van de Programmaraad, Henk Jan Schmaal, waarin een nadere toelichting wordt gegeven
https://www.groningergemeenten.nl/app/uploads/2020/03/Verplaatsen-module-4-en-5-Leergang-Taaie-Themas-Duivelse-Dilemmas.pdf

Ledenbrief VNG: Gevolgen uitbraak coronavirus voor leden

De uitbraak van het Coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken hebben het dagelijkse leven sterk ontwricht. De huidige situatie brengt ons op onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen.

De VNG heeft een ledenbrief uitgebracht, waarin u over de volgende zaken wordt geïnformeerd:

– de wijze waarop wij in de komende periode met u kunnen communiceren
– de gevolgen voor geplande VNG activiteiten
– de gezamenlijke aanpak van gemeenten op basis van regionale crisisplannen
– het omgaan met afspraken en contracten tussen gemeenten en aanbieders.

De ledenbrief treft u aan via de volgende link:
https://www.groningergemeenten.nl/app/uploads/2020/03/20200318_ledenbrief_gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdfGeannuleerd: Raadsledenbijeenkomst 4 april 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus is de onderstaande bijeenkomst geannuleerd. Er wordt gekeken of deze bijeenkomst later dit jaar nog weer georganiseerd kan worden.

De Klankbordgroep Raadsleden organiseert, in samenwerking met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVR), op zaterdag 4 april 2020 voor alle raads- en commissie-/burgerleden en griffiers haar eerste activiteit over een actueel onderwerp dat de komende periode ook in de raden wordt besproken: grip, invloed en mate van zeggenschap op onze gemeenschappelijke regelingen.

We rekenen op een mooie opkomst, interessante discussies en onderlinge uitwisseling tussen raads-/commissie-/burgerleden en griffiers!

Via bijgaande link vindt u het programma alsmede een link om u aan te melden https://www.groningergemeenten.nl/app/uploads/2020/03/Uitnodiging-Raadsacademie-4-april-2020.pdf

Vacatures in VNG-commissies en bestuur

Er zijn vacatures ontstaan in het VNG bestuur en commissies.

Via de volgende link krijgt u hierover meer informatie
https://vng.nl/nieuws/stel-u-kandidaat-voor-vng-bestuur-of-een-van-de-commissies

U kunt zich kandidaat stellen bij de VNG voor de vacatures in bestuur, commissies en colleges tot uiterlijk maandag 23 maart voor 12.00 uur.

Voorts verzoeken wij u om –naast uw elektronische kandidaatstelling via VNG- ook aan ons VGG bureau uiterlijk maandag 23 maart voor 12.00 uur kenbaar te maken dat u zich heeft gekandideerd.
Ook het opsturen van uw CV daarbij is wenselijk. Dat maakt mogelijk dat wij met VNG kunnen meekijken of uw kandidaatstelling ook daadwerkelijk en volledig is ontvangen.
En het stelt ons makkelijker in staat om uw kandidatuur van een advies vanuit onze provinciale VGG-afdeling te voorzien. Vanzelfsprekend zal uw kandidatuur vertrouwelijk worden behandeld.

Uw mededeling van uw kandidaatstelling (met daarbij uw CV) kunt u richten aan de secretaris van de VGG, de heer T.G. Sprenger, via het e-mailadres t.sprenger@groningergemeenten.nl. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Sprenger via 050-303 97 97 of 06-55 79 76 59

Bijeenkomst financiële verhoudingen geannuleerd

De regiobijeenkomsten die gepland waren ikv de Herijking Financiële Verhouding gaan niet door. De fondsbeheerders (de ministeries van BZK en Financiën) zijn van plan om de ingangsdatum van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds uit te stellen tot 1 januari 2022. De fondsbeheerders hebben hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In overleg met de provinciale afdelingen heeft de VNG daarom besloten de Regiobijeenkomsten te annuleren. De reden van het voorgenomen uitstel is dat de fondsbeheerders de komende maanden willen benutten voor aanvullend onderzoek naar de nieuwe verdeelformules. De fondsbeheerders vinden dat deze verdeelformules, met name in het klassiek domein, op dit moment nog niet goed genoeg zijn om in te voeren. Deze conclusie volgt uit concept-versies van onderzoeksrapporten van de herijkingsonderzoeken. De VNG heeft het ministerie laten weten zich niet te verzetten tegen het voorstel van de fondsbeheerders. Zodra er meer informatie beschikbaar is over het vervolg van de herijking, zal de VNG dit op www.vng.nl publiceren.

Dit betekent voor de afdeling Groningen dat de geplande bijeenkomst op 25 maart 2020 niet doorgaat!

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten