De Vereniging van Groninger Gemeenten bestaat op 21 april 2021 precies 100 jaar.
Uit het eerste beschikbare jaarverslag over 1929 waren alle 57 Groninger gemeenten lid,
100 jaar later zijn nu alle 10 Groninger gemeenten lid van de VGG.

In 1929 maakte het VGG-bestuur zich zorgen over “het gebrek aan plaatsruimte in het provinciaal Stads en Academisch Ziekenhuis”.
Ook nu een hoogst actueel thema.

In 1929 heeft het VGG-bestuur in noordelijk verband met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vergaderd over een brief aan de Minister
“over de financieele verhouding tussen Rijk en Gemeenten.” Met de tekorten op Jeugdzorg en de herijking van het gemeentefonds,
met fors minder geld voor de Groninger gemeenten, is dit eveneens hoogst actueel.

In 1929 kochten 41 gemeenten gezamenlijk schoolmiddelen en drukwerk in en werd er door 11 gemeenten gezamenlijk spramex (beton) ingekocht.
Nu is er de regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) om de inkoop van jeugdzorg op te pakken.

Verbinden, samenwerken, kennis delen en een pleit- en lobbyplatform waren toen én zijn nu nog steeds de doelen van de 100-jarige VGG.


Viering 100 jaar VGG.
Door de Covid-19 pandemie is een grote bijeenkomst op 21 april niet mogelijk om het 100-jarig bestaan te vieren. Dit zal nu plaatsvinden op 23 november 2021 op de VGG Toogdag,
met als thema: “Kansen voor het Groninger Landschap”: hoe gaan we om met keuzes m.b.t. klimaatadaptatie, (intensieve) veehouderij, woningbouw, recreatie en toerisme?
Hierover ontvangt u binnenkort een vooraankondiging.


Activiteit op 21 april.
In het kader van “Kansen voor het Groninger Landschap” zal woensdag 21 april a.s. samen met Stichting Het Groninger Landschap (dat dit jaar haar 85-jarig bestaan viert) een boom
geplant worden en doneert de VGG een bedrag aan het Groninger Natuurfonds voor 100m2 waarmee het Groninger Landschap grond kan aankopen en kan herinrichten tot natuurgebied.
Het planten van de boom zal geschieden op de Coendersborg te Nuis door de voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten, dhr. Ard van der Tuuk en Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap.