Samenvoegen portefeuillehouderoverleggen OCSGWE en Werk en Inkomen

De veranderingen in het Sociaal Domein, met grote transities op het gebied van de Jeugdzorg, WMO/AWBZ en de invoering van de Participatiewet vanuit Werk en Inkomen, maken dat veel beleidsvelden in elkaar over gaan lopen.
Dit is voor de VNG reden om met twee nieuwe commissies te gaan werken:
1. Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs;
2. Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie.

Gezien deze ontwikkelingen heeft het Dagelijks Bestuur van de VGG besloten de VGG-portefeuillehouderoverleggen OCSGWE en Werk en Inkomen samen te voegen. Voor de beleidsvelden Bibliotheekwerk, Sport en Cultuur worden aparte themabijeenkomsten georganiseerd.

Meer informatie kunt u vinden in onderstaande brief: