Regenboogsymposium 11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseren de provincie Groningen en COC Groningen Drenthe, in samenwerking met de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt Groningen, het Regenboogsymposium. Tijdens dit symposium ondertekenen alle Groninger gemeenten het Regenboogconvenant. Het doel van dit convenant is de gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in onze provincie.
De uitnodiging aan de pers, waarin ook het programma staat vermeld, kunt u via de onderstaande link bekijken.

2018-10-09 Persuitnodiging Regenboogsymposium