Nieuwe procescoördinator VGG

Esther ten Wolde zal per 1 januari 2019 als procescoördinator werkzaam zijn bij de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG). Zij vult daarmee de vacature op, die is ontstaan doordat Ton Sprenger per 15 maart 2018 de functie van secretaris bekleedt bij de VGG.

Bericht nieuwe procescoördinator Vereniging van Groninger Gemeenten