Even voorstellen: nieuwe procescoördinator VGG

Per 1 januari is Esther ten Wolde benoemd als nieuwe procescoördinator van de VGG. Deze functie kwam vrij doordat Ton Sprenger afgelopen jaar Jeroen Lalleman is opgevolgd als secretaris van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).
Met Esther hebben we een ervaren kracht in huis gehaald. Zij heeft bij vier verschillende Noordelijke gemeenten gewerkt als projectleider, manager en (senior) beleidsadviseur. Haar laatste werkgever was de gemeente Groningen. Bij de VGG zal ze zich onder andere bezighouden met verschillende portefeuillehouders- en ambtelijke overleggen.
We heten Esther van harte welkom en wensen haar veel plezier en succes in haar nieuwe baan!

Bericht nieuwe procescoördinator Vereniging van Groninger Gemeenten