Vacature Stichtingsbestuur Provinciaal Studiefonds

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen:
– die zelf een opleiding (willen) volgen of kinderen hebben die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen
– die een gezinsinkomen rond het minimum hadden voor aanvang van het schooljaar;
– die geen recht hebben op een bijdrage van een van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs, het UWV WERKbedrijf of de stichting voor vluchteling-studenten UAF).
De tegemoetkomingen bedragen meestal vijftig procent van de kosten.

Het Studiefonds is van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. In het stichtingsbestuur zitten leden van Groninger gemeenten en de provincie.
Men zit in het stichtingsbestuur op persoonlijke titel, voor de twee gemeentelijke vertegenwoordigers op voordracht van de VGG. Benoeming geschiedt door GS.

Uitvoering van de aanvragen gebeurt door medewerkers van de provincie Groningen, waarbij het bestuur een toetsende en controlerende rol heeft.
Het bestuur heeft een wijziging van werken in gang gezet, waarmee ze meer op afstand van de individuele besluiten op aanvragen komt te staan. Vergaderingen vinden circa 4 keer per jaar plaats, veelal overdag.

Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de gemeentelijke vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur, de heer Harald Bouman, wethouder gemeente Eemsmond: harald.bouman@eemsmond.nl, telefoonnummer 0595-437597.