Gemeente van de Toekomst: digitalisering en burgerparticipatie

Ruim 160 bezoekers gingen vorig jaar op 31 mei met elkaar in gesprek over de Gemeente van de Toekomst op de VGG-Toogdag in het Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk. Een aantal jonge ambtenaren trok aan het einde twee belangrijke conclusies: digitalisering en burgerparticipatie worden heel belangrijk, en gemeenten moeten daarbij over hun eigen grenzen heen durven stappen.

In de wereld van de overheid vinden veel veranderingen plaats. Gemeenten worden groter en krijgen ook meer taken. Ook spelen nieuwe informatietechnologieën een belangrijkere rol. Gemeenten trekken hierin steeds meer op met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op de toogdag gingen bestuurders, ambtenaren, raads- en statenleden met maatschappelijke organisaties in gesprek. Centrale vraag: hoe moeten gemeenten hun organisatie inrichten om de samenwerking met maatschappelijke organisaties soepel te laten verlopen, en optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en kunde?

De gesprekken vonden plaats in drie rondes en over uiteenlopende onderwerpen, zoals: gezondheid, rol van de inwoners, dorpsbelangen, onderwijs, veiligheid, bedrijfsleven, cultuur, leefomgeving, toerisme, openbaar vervoer, maatschappelijk werkgeverschap, (grensoverschrijdend) samenwerken, integriteit, natuur en water.

Na afloop van de Toogdag vond de Algemene Ledenvergadering van de VGG plaats. Hier gaf een aantal jonge ambtenaren een korte terugkoppeling van wat in de gespreksrondes naar voren kwam. Zij trokken twee belangrijke conclusies: digitalisering zal een cruciale rol spelen in de toekomstige verhoudingen tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn ook het betrekken van de burgers bij het vormgeven van het beleid en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen van belang.