Bijeenkomsten Herziening Financiële Verhouding: komt u ook?

Het Rijk en gemeenten werken toe naar een herziening van de financiële verhoudingen per 2021. De uitkomsten van de herziening hebben consequenties voor alle gemeenten. Daarom bent u uitgenodigd om mee te denken hoe de financiële verhoudingen er uit moeten zien. Komt u ook naar de bijeenkomst in uw regio?

Bijeenkomsten
In deze bijeenkomst spreken we met elkaar over de verdeelmodellen sociaal domein, de financiële verhoudingen en de herziening daarvan. Het doel van deze bijeenkomst is informeren en meedenken.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ambtenaren financiën, controllers en ambtenaren sociaal domein, of andere beleidsmedewerkers die te maken hebben met de financiële verhoudingen of daar graag meer over willen weten.

Komt ook?
Zodra de data en locatie van de bijeenkomst in uw regio bekend is, ontvangen uw gemeentesecretaris, concerncontroller en directeur sociaal domein een uitnodiging. Wij vragen hen om deze uitnodiging door te sturen naar alle collega’s die mogelijk geïnteresseerd zijn.

Meer informatie:
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via verdelen@vng.nl.
• bijeenkomst VGG Groningen, woensdag 23 januari 2019, 13.30 – 16.00 uur, Gemeentehuis Ten Boer
• Meer informatie over de herziening financiële verhouding is te vinden op: VNG pagina.