Het secretariaat ondersteunt de gemeenten vanuit de visie en ambities. Dit gebeurt in opdracht van het Dagelijks Bestuur. Dit doet het secretariaat door:

  • het verzamelen, bundelen en behartigen van gezamenlijke belangen
  • het verzamelen, bundelen, delen en doorgeven van kennis
  • het faciliteren van de organisatie van projecten voor meerdere gemeenten.

Concreet doet het secretariaat dit door te coördineren dat belangen bij elkaar komen, de kennis wordt gedeeld en de projecten worden begeleid. Daarvoor organiseert het secretariaat alle bijeenkomsten, zorgt voor agendering en vastlegging van de afspraken en het onderhouden van het bestuurlijk-ambtelijk netwerk in en buiten de provincie.

Het secretariaat wordt geleid door de secretaris. Samen met de procescoördinator zorgt hij voor het verbinden van de relevante inhoudelijke lijnen, voorbereiding van overleggen en het onderhouden en uitbouwen van het netwerk.

Twee managementassistenten faciliteren de VGG bij de praktische organisatie van dit alles: de bijeenkomsten, vastleggen van afspraken en onderlinge communicatie tussen gemeenten en tussen VGG en partnerorganisaties.

Secretaris: de heer drs. T.G. Sprenger, t.sprenger@groningergemeenten.nl Secretariaat: Mevrouw R.G. de Jonge-Dreesman, secretariaat@groningergemeenten.nl Secretariaat: Mevrouw G.H.S. van der Werff-Geitz, secretariaat@groningergemeenten.nl

 

Gegevens VGG-Bureau:

Postadres
Postbus 9
9790 AA  Ten Boer

Bezoekadres
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT  Ten BoerTelefoon:       050 – 303 97 97
Fax:                050 – 303 97 99
Email:            secretariaat@groningergemeenten.nl