Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden.

Functie en portefeuilleverdeling bestuur VGG

De heer F.H. Wiersma – Voorzitter

Burgemeester gemeente De Marne

Portefeuille Algemene Zaken, Bestuur, Groninger Zaken, Veiligheid, Europa en
Internationaal

De heer T. Schroor – Vice-voorzitter

Wethouder gemeente Groningen

Portefeuille Onderwijs, Cultuur, Sport, Gezondheid en Welzijn

 De heer E. Drenth – Penningmeester

Wethouder gemeente Midden-Groningen

Portefeuille Financiën en Arbeidszaken

De heer H.J. Hamster

Wethouder gemeente Stadskanaal

 De heer E. Wunker

Wethouder gemeente Oldambt

 De heer S. Smedes

Wethouder gemeente Grootegast

Portefeuille Onderwijs, Cultuur, Sport, Gezondheid en Welzijn

 Mevrouw L. van der Tuin

Wethouder gemeente Appingedam

Mevrouw G. Luth

Wethouder gemeente Westerwolde

 De heer E. Dijkhuis

Raadslid gemeente Eemsmond

Klankbordgroep raadsleden en griffiers

 De heer R. Wiltjer

Gemeentesecretaris gemeente Bedum

Adviserend lid voor de Kring van Gemeentesecretarissen

De heer K. Willems

Griffier gemeente Stadskanaal

Adviserend lid voor de Griffierskring

Mevrouw W. Paulusma

Raadslid gemeente Groningen

Adviserend lid/lid VNG Bestuur