Welkom bij de Vereniging van Groninger Gemeenten

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) zet zich in voor de 12 gemeenten in de provincie Groningen.

De VGG assisteert gemeenten bij:

  • het gezamenlijk behartigen van belangen,
  • het delen van kennis,
  • het organiseren van tijdelijke werkzaamheden.

Privacy Protocol

VGG en de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Wij nemen uw privacy serieus. Het dagelijks bestuur heeft op 16 mei 2018 deze documenten vastgesteld.

Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

Wat gaat er precies veranderen?

De belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens aan ons vraagt, zijn:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U heeft het recht om in te zien hoe wij uw data gebruiken.
  • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijk data).
  • Uw gegevens zijn bij VGG goed beschermd.

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar onderstaande privacyverklaring.